Mechatronika to połączenie mechaniki, elektroniki, programowania i informatyki, jest to jakby rozszerzona robotyka.
Mechatronika stwarza szansę nie tylko uczłowieczenia maszyn, ale również zmienia sposób myślenia i podejścia do zagadnień techniki i co najważniejsze do nauczanie nowych technologii i podejścia do zdobywania wiedzy i umiejętności.
Technik mechatronik jest zawodem interdyscyplinarnym, łączącym zawód MECHAnika oraz elekTRONIKA. Mechatronika – to dziedzina techniki wymagajaca znajomości zagadnień z zakresu: mechaniki, elektrotechniki, elektroniki i informatyki. Kandydat do zawodu powinien więc interesować się zagadnieniami ogólnotechnicznymi i przedmiotami ścisłymi oraz informatyką.
Pojawienie się nowoczesnych technologii w przemyśle, powoduje, że MECHATRONIK jest aktualnie bardzo atrakcyjnym i poszukiwanym na rynku pracy zawodem.

Zakres przyszłych zadań zawodowych obejmuje produkcję, obsługę i naprawę, wkraczających obecnie do wszystkich dziedzin życia, współczesnych programowanych i sterowanych urządzeń mechanicznych. Sprzęt AGD, samochody, windy, urządzenia klimatyzacji, obrabiarki sterowane numerycznie, to przykłady rozwiązań mechatronicznych.
Do typowych zadań zawodowych technika mechatronika należą między innymi:
– projektowanie i konstruowanie urządzeń z wykorzystaniem technik komputerowych,
– obsługa i programowanie robotów przemysłowych,
– automatyka i obsługa urządzeń współczesnych linii produkcyjnych i montażowych,
– projektowanie i serwis układów sterowania urządzeń i systemów mechatronicznych,
– obsługa obrabiarek,
– diagnostyka i naprawa urządzeń z zastosowaniem nowoczesnych urządzeń pomiarowych,
– montaż i demontaż urządzeń i systemów mechatronicznych,
– obsługiwania  komputerów  przemysłowych sterujących różnego rodzaju urządzeniami pneumatycznymi, mechanicznymi, hydraulicznymi,
– posługiwania się językiem programowania komputerów przemysłowych – sterowników PLC.

Absolwent:
Absolwenci technikum mechatronicznego mogą być zatrudnieni w zakładach  o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym, w zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania, serwisu, napraw urządzeń i systemów mechatronicznych na stanowiskach: konstruktora, technologa lub operatora obrabiarek, mistrza, kierownika działu obsługi i napraw, specjalisty d/s handlu sprzętem mechatronicznym powszechnego użytku, diagnosty i serwisanta.

Skip to content