Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych 4 września 2023r.
2.

Zimowa przerwa świąteczna

 

23 – 31 grudnia 2023r.
3.

Ferie zimowe

 

15 – 28 stycznia 2024
4.

Wiosenna przerwa świąteczna

 

28 marca – 2 kwietnia 2024r.
5. Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla klas piątych 26 kwietnia 2024r.
6.

Egzamin maturalny

 

od 7 maja 2024r.
7. Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych 21 czerwca 2024r.
8. Ferie letnie 22 czerwca – 31 sierpnia 2024r.

KLASYFIKACJA I OCENY

1. Czas trwania okresów dla klas maturalnych

I okres: 4.09.2023r. – 17.12.2023r.

II okres: 18.12.2023r.- 26.04.2024r.

2. Czas trwania okresów dla klas: 1,2,3,4

I okres: 4.09.2023r. – 14.01.2024r.

II okres: 15.01.2024r. – 21.06.2024r.

3.

 

Informacja o proponowanych ocenach za I okres dla klas maturalnych 1 grudnia 2023r.

4.

 

Wystawianie ocen za I okres dla klas maturalnych 13 grudnia 2023r.
5. Informacja o proponowanych ocenach za I okres dla klas: 1,2,3,4 20 grudnia 2023r.

6.

 

Wystawienie ocen za I okres dla klas: 1,2,3,4 10 stycznia 2024r.
7. Informacja o proponowanych ocenach rocznych dla klas maturalnych 8 kwietnia 2024r.
8. Wystawienie ocen rocznych dla klas maturalnych 19 kwietnia 2024r.
9. Informacja o proponowanych ocenach rocznych dla klas: 1,2,3,4 3 czerwca 2024r.
10. Wystawienie ocen rocznych dla klas: 1,2,3,4 14 czerwca 2024r.
11. Praktyka zawodowa

2.10. – 27.10.2023 klasy czwarte

26.02. – 22.03.2024 klasy trzecie

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

1.       

 

Spotkanie organizacyjne z wychowawcami, godz. 16.30 –  klasy 2, 3, 4, 5.

godz. 17.30 – klasy 1

 

11 września 2023r.

2.       

 

Spotkania z wychowawcami dla klas maturalnych, godz.17.00.

Informacja o proponowanych ocenach

za I okres.

 

1 grudnia 2023r.

3.       

 

Spotkania z wychowawcami dla klas 1,2,3,4 g. 17.00.

Informacja o proponowanych ocenach

za I okres.

 

20 grudnia 2023r.

 

4.       

Spotkanie z wychowawcami dla klas maturalnych, godz.17.00.

Informacja o proponowanych ocenach rocznych.

8 kwietnia  2024r.

 

5.       

 

Spotkania z wychowawcami dla klas  

1,2,3,4 godz. 17.00

Informacja o proponowanych ocenach rocznych.

 

3 czerwca 2024r.

 

Konsultacja z nauczycielami raz w tygodniu wg ustalonego harmonogramu dostępności.

 

Skip to content