Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

1 września 2022r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

 

23 – 31 grudnia 2022r.

3.

Ferie zimowe

 

13 – 26 lutego 2023

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

 

6 – 11 kwietnia 2023r.

5.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla klas czwartych            

28 kwietnia 2023r.

6.

Egzamin maturalny

 

od 4 maja 2023r.

7.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

23 czerwca 2023r.

8.

Ferie letnie

24 czerwca – 31 sierpnia 2023r.

 

KLASYFIKACJA I OCENY

1.

Czas trwania okresów dla klas maturalnych

I okres: 1.09.2022r. – 18.12.2022r.

II okres: 19.12.2022r.- 28.04.2023r.

2.

Czas trwania okresów dla klas: 1,2,3

I okres:1.09.2022r. – 22.01.2023r.

II okres: 23.01.2023r. – 23.06.2023r.

3.

 

Informacja o proponowanych ocenach za I okres dla klas maturalnych

 30 listopada 2023r.

4.

 

Wystawianie ocen za I okres dla klas maturalnych  

14 grudnia 2022r.

5.

Informacja o proponowanych ocenach za I okres dla klas:1,2,3  

4 stycznia 2023r.

6.

 

Wystawienie ocen za I okres dla klas: 1,2,3

18 stycznia 2023r.

7.

Informacja o proponowanych ocenach rocznych dla klas maturalnych

3 kwietnia 2023r.

8.

Wystawienie ocen rocznych dla klas maturalnych

21 kwietnia 2023r.

9.

Informacja o proponowanych ocenach rocznych dla klas: 1,2,3

1 czerwca 2023r.

10.

Wystawienie ocen rocznych dla klas: 1,2,3

16 czerwca 2023r.

11.

Praktyka zawodowa

3. 10. – 28.10. 2022 klasy czwarte

6.03. – 31.03.2023 klasy trzecie

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

1.       

Spotkanie organizacyjne z wychowawcami, godz. 17.00- klasy 1,2

8 września 2022r.

2.       

Spotkanie organizacyjne z wychowawcami, godz.17.00 – klasy 3,4

9 września 2022r.

3.       

Spotkania z wychowawcami dla wszystkich klas g. 17.00.

Informacja o proponowanych ocenach            za I okres dla klas maturalnych.

Konsultacje, dyżur wszystkich nauczycieli, godz. 17.30.

30 listopada 2022r.

4.       

Spotkania z wychowawcami dla kas I, II, III, godz. 17.00.

Informacja o proponowanych ocenach            za I okres.

 

 4 stycznia 2023r.

 

5.       

Spotkanie z wychowawcami , godz.17.00 dla wszystkich klas.

Informacja o proponowanych ocenach rocznych dla klas maturalnych.

Konsultacje, dyżur wszystkich nauczycieli, godz. 17.30.

 

 3 kwietnia  2023r.

 

6.       

Spotkania z wychowawcami, godz. 17.00  informacja o proponowanych ocenach rocznych dla klas 1, 2, 3.

 

1 czerwca 2023r.

 

Indywidualne konsultacje dla uczniów i rodziców według harmonogramu

  

TERMINY POSIEDZEŃ KLASYFIKACYJNYCH  RAD PEDAGOGICZNYCH

16.12.2022 klasyfikacyjna śródroczna klas maturalnych

20.01.2023 klasyfikacyjna śródroczna klas 1, 2, 3

24.04.2023 klasyfikacyjna końcowowroczna klas maturalnych

19.06.2023 klasyfikacyjna końcowowroczna klas 1, 2, 3

 

DNI WOLNE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

31 październik 2022r (poniedziałek przed 1 listopada) – odpracowujemy 22 października

1  listopada 2022r (wtorek) – Wszystkich Świętych

11 listopada 2022r (piątek) – Narodowe Święto Niepodległości

23 – 31 grudnia 2022r  – zimowa przerwa świąteczna

6 stycznia 2023r   Święto Trzech Króli

13 – 26 lutego 2023r – ferie zimowe

6 – 11 kwietnia 2023r – wiosenna przerwa świąteczna

22.04.2023 Dzień Otwarty Szkoły

1 maj 2023r – Święto Pracy

2 maja 2023r (wtorek po 1 maja) odpracowujemy 22.04.2023 bez klas maturalnych

3 maja 2023r (środa) – Święto Konstytucji

4, 5, 8,9 maja 2023 – pisemny egzamin maturalny (dni wolne od zajęć dydaktycznych)

8 czerwca  2023 (czwartek) – Boże Ciało

Skip to content