Konsultacje dla rodziców

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno –

wychowawczych

1 września 2020r.
2.

Zimowa przerwa świąteczna

 

23 grudnia 2020r. – 03 stycznia 2021r.
3.

Ferie zimowe

 

04 styczeń – 18 styczeń 2021r.
4.

Wiosenna przerwa świąteczna

 

1 kwietnia – 6 kwietnia 2021r.
5. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla klas czwartych 30 kwietnia 2021r.
6.

Egzamin maturalny

 

od 4 maja 2021r.
7. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

25 czerwca 2021r.

 

 

8. Ferie letnie 26 czerwca – 31 sierpnia 2021r.

 

KLASYFIKACJA I OCENY
1. Czas trwania okresów dla klas maturalnych

I okres: 1.09.2020r. – 13.12.2020r.

II okres: 14.12.2020r.- 30.04.2021r.

 

2. Czas trwania okresów dla klas: 1,2,3

I okres:1.09.2020r. – 31.01.2021r.

II okres: 01.02.2021r. – 25.06.2021r.

 

3.

 

Informacja o proponowanych ocenach za I okres dla klas maturalnych  26 listopada 2020r.

4.

 

Wystawianie ocen za I okres dla klas maturalnych 10 grudnia 2020r.
5. Informacja o proponowanych ocenach za I okres dla klas:1,2,3 22 grudnia 2020r.

6.

 

Wystawienie ocen za I okres dla klas: 1,2,3 28 stycznia 2021r.
7.

Informacja o proponowanych ocenach rocznych dla klas maturalnych

 

30 marca 2021r.
8. Wystawienie ocen rocznych dla klas maturalnych 16 kwietnia 2021r.
9. Informacja o proponowanych ocenach rocznych dla klas: 1,2,3 7 czerwca 2021r.
10. Wystawienie ocen rocznych dla klas: 1,2,3 18 czerwca 2021r.
11. Praktyka zawodowa

1.03. – 26.03. 2021 klasy trzecie

4.05 – 28.05.2021 klasy drugie po gimnazjum

 
HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI
1.

Spotkanie organizacyjne z wychowawcami, godz. 17.00- klasy 1, w szkole

godz.17.30 – klasy 2,3,4 w sposób ustalony z wychowawcą (rekomendowane zdalne)

 

3 września 2020r.

2.

Spotkania z wychowawcami dla wszystkich klas g. 17.00.

Informacja o proponowanych ocenach

za I okres dla klas maturalnych.

Konsultacje, dyżur wszystkich nauczycieli, godz. 17.30.

 

 

26 listopada 2020r.

3.

Spotkania z wychowawcami dla kas I, II, III, g. 17.00.

Informacja o proponowanych ocenach

za I okres.

 

 

22 grudnia 2020r.

 

4.

Spotkanie z wychowawcami , godz.17.00 dla wszystkich klas.

Informacja o proponowanych ocenach rocznych dla klas maturalnych.

Konsultacje, dyżur wszystkich nauczycieli,

godz. 17.30.

 

 

30 marca  2021r.

 

5.

Spotkania z wychowawcami, godz. 17.00

informacja o proponowanych ocenach rocznych dla klas 1, 2, 3.

 

7 czerwca 2021r.

 

Możliwość indywidualnych konsultacji z nauczycielem po wcześniejszym umówieniu się.

TERMINY POSIEDZEŃ KLASYFIKACYJNYCH

RAD PEDAGOGICZNYCH

11.12.2020 klasyfikacyjna śródroczna klas maturalnych

29 .01.2021 klasyfikacyjna śródroczna klas 1, 2, 3

19.04.2021 klasyfikacyjna końcowowroczna klas maturalnych

21 .06.2021 klasyfikacyjna końcowowroczna klas 1, 2, 3

 
DNI WOLNE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

11 listopada 2020r (środa) – Narodowe Święto Niepodległości

23  grudnia 2020r  – 03 stycznia 2021r.zimowa przerwa świąteczna

04 styczeń  – 17 styczeń 2021r – ferie zimowe

1 kwietnia – 6 kwietnia 2021r  – wiosenna przerwa świąteczna

 17 kwietnia   Dzień Otwarty Szkoły (odpracowujemy 4.06.2021 piątek po Bożym Ciele)

3 maja 2021r (poniedziałek) – Święto Konstytucji

4, 5, 6,11,13 maja 2021 – pisemny egzamin maturalny (dni wolne od zajęć dydaktycznych)

 4 czerwca  2021 (czwartek) – Boże Ciało

egzamin zawodowy czerwiec (2 dni wolne od zajęć dydaktycznych)

Skip to content