Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

1 września 2021r.
2.

Zimowa przerwa świąteczna

 

23 – 31 grudnia 2021r.
3.

Ferie zimowe

 

31 styczeń – 13 luty 2022r.
4.

Wiosenna przerwa świąteczna

 

14 kwietnia – 19 kwietnia 2022r.
5. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla klas czwartych 29 kwietnia 2022r.
6.

Egzamin maturalny

 

od 4 maja 2022r.
7. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 24 czerwca 2022r.
8. Ferie letnie 25 czerwca – 31 sierpnia 2022r.

KLASYFIKACJA I OCENY

1. Czas trwania okresów dla klas maturalnych

I okres: 1.09.2021r. – 12.12.2021r.

II okres: 13.12.2021r.- 29.04.2022r.

2. Czas trwania okresów dla klas: 1,2,3

I okres:1.09.2021r. – 30.01.2022r.

II okres: 31.01.2022r. – 24.06.2022r.

3.

 

Informacja o proponowanych ocenach za I okres dla klas maturalnych  23 listopada 2021r.

4.

 

Wystawianie ocen za I okres dla klas maturalnych 8 grudnia 2021r.
5. Informacja o proponowanych ocenach za I okres dla klas:1,2,3 11 stycznia 2022r.

6.

 

Wystawienie ocen za I okres dla klas: 1,2,3 26 stycznia 2022r.
7. Informacja o proponowanych ocenach rocznych dla klas maturalnych 1 kwietnia 2022r.
8. Wystawienie ocen rocznych dla klas maturalnych 22 kwietnia 2022r.
9. Informacja o proponowanych ocenach rocznych dla klas: 1,2,3 1 czerwca 2022r.
10. Wystawienie ocen rocznych dla klas: 1,2,3 15 czerwca 2022r.
11. Praktyka zawodowa

7. 03. – 1.04. 2022 klasy trzecie po gimnazjum

2.05 – 27.05.2022 klasy trzecie po sp

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

1. Spotkanie organizacyjne z wychowawcami, godz. 17.00- klasy 1,2 7 września 2021r.
2.

Spotkanie organizacyjne z wychowawcami,

godz.17.00 – klasy 3,4

8 września 2021r.
3.

Spotkania z wychowawcami dla wszystkich klas g. 17.00.

Informacja o proponowanych ocenach

za I okres dla klas maturalnych.

Konsultacje, dyżur wszystkich nauczycieli, godz. 17.30.

 

 

24 listopada 2021r.

4.

Spotkania z wychowawcami dla kas I, II, III, g. 17.00.

Informacja o proponowanych ocenach

za I okres.

 

 

12 stycznia 2022r.

 

5.

Spotkanie z wychowawcami , godz.17.00 dla wszystkich klas.

Informacja o proponowanych ocenach rocznych dla klas maturalnych.

Konsultacje, dyżur wszystkich nauczycieli,

godz. 17.30.

 

 

5 kwietnia  2022r.

 

6.

Spotkania z wychowawcami, godz. 17.00

informacja o proponowanych ocenach rocznych dla klas 1, 2, 3.

 

6 czerwca 2022r.

 

Możliwość indywidualnych konsultacji z nauczycielem po wcześniejszym umówieniu się.


TERMINY POSIEDZEŃ KLASYFIKACYJNYCH

RAD PEDAGOGICZNYCH

10.12.2021 klasyfikacyjna śródroczna klas maturalnych

 28.01.2022 klasyfikacyjna śródroczna klas 1, 2, 3

25.04.2022 klasyfikacyjna końcowowroczna klas maturalnych

20.06.2022 klasyfikacyjna końcowowroczna klas 1, 2, 3

 

DNI WOLNE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 1  listopada 2021r (poniedziałek) –- Wszystkich Świętych

11 listopada 2021r (czwartek) – Narodowe Święto Niepodległości

12 listopada  (piątek po 11 listopada odpracowujemy 6.11.2021)

23 – 31 grudnia 2021r  – zimowa przerwa świąteczna

7 stycznia  (piątek po 6 stycznia odpracowujemy 9 kwietnia, Dzień Otwarty Szkoły)

31 styczeń  – 13 luty 2022r – ferie zimowe

14 kwietnia – 19 kwietnia 2022r  – wiosenna przerwa świąteczna

2 maja (poniedziałek po 1 maja odpracowujemy 23.04.2022 bez klas maturalnych)

3 maja 2022r (wtorek) – Święto Konstytucji

4, 5, 6, maja 2022 – pisemny egzamin maturalny (dni wolne od zajęć dydaktycznych)

 16 czerwca  2022 (czwartek) – Boże Ciało

egzamin zawodowy czerwiec (2 – 3.06.2022, 6 – 7.06.2022)

Skip to content