Powrót do tradycji lotniczych!!!

W roku szkolnym 2014/2015 reaktywowano słynny kierunek kształcenia

Jedyną we Wrocławiu klasę kształcącą w zawodzie:  technik mechanik lotniczy!

 Chcesz zdobyć zawód, odpowiadający na potrzeby rynku pracy?

Jesteś zainteresowany kierunkiem, otwartym na galopujący postęp techniczny?

 Decyzja należy do CIEBIE! Wybierz tę klasę!!!

XXI wiek to wiek rozwoju i postępu technicznego!!!

Potrzeba szybkiego przemieszczania ludzi i towarów na duże odległości powoduje dynamiczny rozwój przemysłu lotniczego, transportu i logistyki. Odpowiedzią na to wyzwanie jest oferta Lotniczych Zakładów Naukowych.

 Technik mechanik  lotniczy to wyjątkowo atrakcyjny zawód o długiej historii i wciąż rosnącym zapotrzebowaniu na rynku pracy.

Zawód ten obejmuje swym zasięgiem takie zagadnienia jak: naprawy główne oraz modyfikacje statków powietrznych albo ich zespołów i wyposażenia lotniczego; wykonywanie tych napraw zgodnie z obowiązującą dokumentacją techniczną i przy użyciu właściwych części i materiałów; utrzymanie w technicznej zdatności do lotu statki powietrzne, ich zespoły lub ich wyposażenie lotnicze.
Najlepszym przyjacielem pilota jest Mechanik lotniczy.

Inna nazwa tego zawodu to: pracownik obsługi  naziemnej samolotów. W zakresie pracy zawodowej Technik mechanik lotniczy prowadzi naprawy główne oraz modyfikacje statków powietrznych albo ich zespołów i wyposażenia lotniczego. Dokonuje  szczegółowych ocen  technicznych statków  powietrznych, ich zespołów i wyposażenia. Nadzoruje prowadzenie dokumentacji przebiegu  napraw. Poświadcza bieżącą zdatność do lotu statku powietrznego. Praca technika mechanika lotniczego odbywa się w pomieszczeniach zamkniętych, w  hangarach i wnętrzach statków powietrznych lub  płytach przedstartowych, w różnych warunkach meteorologicznych i często na znacznej wysokości. Absolwent ma szansę otrzymania pracy w aeroklubach, liniach lotniczych oraz firmach zajmujących się serwisowaniem statków powietrznych i zakładów produkcyjnych przemysłu lotniczego.

Do najczęstszych zadań technika mechanika lotniczego należy:
1.    Czytanie i wykonywanie rysunków technicznych elementów konstrukcji, podzespołów i części statków powietrznych,
2.    Czytanie i opracowywanie schematów logicznych, ideowych i montażowych instalacji i podzespołów statków powietrznych,
3.  Projektowanie prostych podzespołów i części oraz projektowanie procesów regeneracyjnych podzespołów i części statków powietrznych,
4.    Wykonywanie i dokumentowanie planowej obsługi technicznej statków powietrznych, ich instalacji i podzespołów zgodnie z obowiązującą w tym zakresie dokumentacją techniczną,
5.    Wykonywanie i dokumentowanie modyfikacji i napraw statków powietrznych zgodnie z obowiązującą w tym zakresie dokumentacją techniczną,
6.    Projektowanie i realizowanie procesów poszukiwania niesprawności w instalacjach statków powietrznych z wykorzystaniem dokumentacji technicznej przeznaczonej o tego celu oraz dokumentowanie tych procesów,
7.    Prawidłowe rozpoznawanie oraz montaż i demontaż podzespołów i części statków powietrznych z wykorzystaniem dokumentacji technicznej przeznaczonej do tego celu oraz dokumentowanie tych procesów,
8.    Posługiwanie się właściwymi narzędziami i sprzętem naziemnej obsługi statków powietrznych i ocena ich przydatności do użytkowania,
9.    Organizowanie i nadzorowanie przebiegu procesów obsługowych ze szczególnym uwzględnieniem stosowania właściwej dokumentacji technologicznej i wykonawczej, materiałów, narzędzi i aparatury diagnostycznej oraz parametrów technicznych procesów,
10.    Samodzielne opracowywanie prostej dokumentacji technicznej i planistycznej procesów obsługowo-naprawczych statków powietrznych i ich podzespołów,
11.    Organizowanie stanowiska pracy w zakresie przygotowania odpowiednich narzędzi i środków transportu oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracy,
12.    Prowadzenie racjonalnej gospodarki materiałami eksploatacyjnymi i częściami zamiennymi,
13.    Uczestniczenie w przygotowaniach statków powietrznych do wykonywania i poświadczania obsługi technicznej,
14.    Kontrolowanie przestrzeganie przepisów prawa lotniczego. Technik mechanik lotniczy może znaleźć pracę w:
1.    zakładach projektowych i produkcyjnych przemysłu lotniczego:
•    bezpośrednio w produkcji lub remoncie,
•  przy opracowaniach konstrukcyjnych i technologicznych płatowca, zespołów napędowych i ich podzespołów lub przy opracowaniach konstrukcyjnych i technologicznych ich regeneracji i napraw,
•    przy obsłudze stanowisk pomiarowych i badawczych,
•    przy projektowaniu narzędzi i wyposażenia oraz opracowywaniu dokumentacji ich regeneracji i napraw,
•    w służbach planistycznych i zaopatrzeniowych;
2.    służbach technicznych lotnictwa wojskowego oraz organizacjach obsługowych lotnictwa cywilnego:
•    przy bezpośredniej obsłudze i naprawach sprzętu lotniczego jako wykonawca lub licencjonowany personel,
•    przy opracowaniach konstrukcyjnych i technologicznych napraw płatowca oraz podzespołów statków powietrznych,
•    przy obsłudze i naprawach narzędzi i wyposażenia,
•    przy obsłudze dokumentacji technicznej,
•    w służbach planistycznych i zaopatrzeniowych przemysłu.

Zdobędziesz cenne na rynku pracy umiejętności.

W ramach nauki zapewnimy ciekawe praktyki w firmach lotniczych, wyjazdy na pokazy lotnicze, wycieczki do muzeów lotniczych, ćwiczenia na oryginalnych elementach samolotów.

Skip to content