Samorząd uczniowski

 

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Przewodniczący SU : Paulina Malinowska
Zastępca SU: Jakub Wrzuszczak
Członkowie SU:

Bartosz Kudryk

Nicole Kruszyńska

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: Andrzej Kołodziejczyk

Rzecznik Uczniowski /ze strony uczniów/ – Kacper Rosiński-Lis
Rzecznik Uczniowski /ze strony Grona Pedagogicznego/ – Elżbieta Mądrzejewska