Samorząd uczniowski

 
SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2022/2023
Przewodniczący SU : Bartosz Kudryk  4 ctp
Zastępca SU: Zuzanna Grobelska  4 ctp
Członkowie SU:

Sebastian Patuch  3 dt

Marcel Woźniak  4 ctp

Szymon Lebioda  4 ctp

Angelika Ryba   2 dt

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: Andrzej Kołodziejczyk

Rzecznik Uczniowski /ze strony uczniów/ – Jakub Gutt z klasy 4dtp
Rzecznik Uczniowski /ze strony Grona Pedagogicznego/ – Elżbieta Mądrzejewska
 

 

Skip to content