Biblioteka

Projekt Metro 2035

Grupę tworzy zespół zapaleńców, którzy na podstawie książki Dmitrija Głuchowskiego Metro 2033 próbują stworzyć coś niesamowitego. Nie wiemy czy nam się to uda, ale ze wszystkich sił się staramy.

Jesteśmy miłośnikami świata Metra, Universum i Stalkerów. Swoją działalność zaczęliśmy rok temu, dzisiaj nasza grupa liczy 20 osób, mamy swoje logo i myśl przewodnią, jednak docelowo marzy nam się krótki film odnoszący się do świata postapokaliptycznego w stylu Głuchowskiego.

Biblioteka Lotniczych Zakładów Naukowych od nowego roku szkolnego 2019/2020 mieści się w budynku B1, na parterze, dokładnie na wprost głównego budynku szkoły. Dysponujemy dwa salami, z których jedna pełni funkcję Szkolnego Centrum Informacji, zaś w drugiej znajduje się wypożyczalnia z wolnym dostępem do półek.

W nowoczesnych pomieszczeniach biblioteka gromadzi, opracowuje i udostępnia wszelkie materiały niezbędne w codziennej działalności dydaktyczno-wychowawczej  oraz umożliwia poszerzanie własnych zainteresowań, np. skupia pasjonatów Metra Glukovskego.

Obecnie księgozbiór  liczy ponad 25 tysięcy egzemplarzy książek z różnych dziedzin wiedzy,  m.in. lektury szkolne, książki z dydaktyki, psychologii, filozofii, podręczniki szkolne (tylko w zbiorze podręcznym) oraz bogaty księgozbiór z szeroko pojętego lotnictwa.  Posiadamy  300 egzemplarzy zbiorów audiowizualnych nagranych na  kasety audio, video oraz na płytach DVDPrenumerujemy 20 tytułów czasopism kierunkowych – m.in. Młody Technik, Skrzydlata Polska, Chemia w szkole, Biologia w szkole, Polonistyka, Matematyka i inne. Biblioteka jest skomputeryzowana i działa w sieci bibliotek szkolnych w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Wrocławską Oświatą, co pozwala sprawnie dotrzeć do informacji o zbiorach wszystkich bibliotek szkolnych we Wrocławiu.

Obecnie trwa proces zaopatrzenia dokumentów w kody kreskowe. Nasza biblioteka pełni rolę Szkolnego Centrum Multimedialnego. Uczniowie mają do dyspozycji stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, dysponuje także rzutnikiem.  Wykorzystywane są one do wyszukiwania materiałów, pisania prac, odrabiania zadań domowych. Użytkownicy mają również możliwość drukowania i skanowania tekstów niezbędnych do nauki.

Biblioteka wspiera wszystkie działania wychowawcze i dydaktyczne szkoły, zaspokaja potrzeby czytelnicze uczniów i nauczycieli. Nauczyciele bibliotekarze realizując program edukacji czytelniczej przygotowują uczniów do samodzielnego korzystania z różnych źródeł informacji, do samokształcenia oraz krytycznego odbioru tych wiadomości.
Biblioteka włącza się  w różne formy działalności szkoły, współpracuje z Wolontariatem.

W bibliotece pracują:
mgr Danuta Nawrocka-Bujko – nauczyciel bibliotekarz
mgr Joanna Zielińska – nauczyciel języka polskiego, wiedzy o kulturze i bibliotekarz

Olga Tokarczuk

Literacka Nagroda Nobla za rok 2018.
WYSTAWA OKOLICZNOŚCIOWA