Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2. jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Planowany budżet całego Programu na lata 2021-2025 wynosi blisko 1,1 mld zł, w tym 635 mln zł z budżetu państwa.

Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.

Nasz wniosek został zweryfikowany pozytywnie i szkoła otrzyma 15000 zł. na zakup książek. Czynimy zatem przygotowania do realizacji zadań, które zostały zaplanowane i które jesteśmy zobowiązani wykonać w nowym roku szkolnym.
Warunkiem przyznania dofinansowania jest zaangażowanie całej szkoły w sfinalizowanie zaplanowanych przez nas działań.

 

O projekcie

Podsumowanie ankiet dotyczących preferencji czytelniczych uczniów i nauczycieli

Realizacja zadań

Spotkania autorskie

Akcja Narodowe Czytanie Balladyny

Książki zakupione do biblioteki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Skip to content