Spotkania autorskie

18.11.2021 Spotkanie autorskie on-line

Tematem spotkania z Ewą Woydyłło-Osiatyńską jest kwestia kobiecości i męskości we współczesnym świecie

Program prowadzi Agnieszka Sobiak

Podczas rozmowy poruszano kwestie:

 • zmieniania się stereotypów dotyczących kobiecości i męskości
 • rozpoznaniu cech przypisywanych kobietom i mężczyznom
 • spojrzenie na wpływ, jaki mają te stereotypy na życie, wybory, postawy, losy jednostek
 • zastanowienie się nad kwestią – czym jest androgynia?
 • próba odpowiedzi na trudne pytanie:
   • jaki jest wpływ wychowania na odczuwanie satysfakcji (lub jej braku) z pełnienia roli kobiety i mężczyzny?
   • jak są spostrzegane męskie kobiety, kobiecy mężczyźni, osoby spoza schematu kobiecości i męskości?
   • jakie znaczenie w badaniach  nad płcią, kobiecością i męskością ma podział na płeć biologiczną i płeć społeczno-kulturową?
   • czy nieheteronormatywność jest zagrożeniem dla społeczeństwa?
   • c jakich powodów kobiety i mężczyźni najczęściej podejmują decyzję o zakończeniu  długoletniego związku?
   • jakie są wymagania względem partnera/ partnerki w obecnych czasach?
   • czy kobiecość i męskość to duet idealny?

 

03.12.2021 r. – Spotkanie z historią najnowszą

W dniu 3. grudnia 2021 roku grupa uczniów z klas drugich i trzecich uczestniczyła w spotkaniu z Łukaszem Sołtysikiem, Grzegorzem Waligórą i Kamilem Dworaczkiem, gdzie autorzy książki „Od nadziei do niepodległości. NSZZ „Solidarność” 1980–1989/90” – opowiadali o historii i fenomenie wielkiego ruchu społecznego, zwanego Solidarność. Młodzież miała możliwość poznania mało znanej historii NSZZ „Solidarność”. Obaj historycy starali się odnieść również do wrocławskiego ruchu Solidarności, zwłaszcza już w rozmowie po prezentacji książki. Dzięki panu Łukaszowi Sołtysikowi biblioteka wzbogaciła się o bezcenne materiały źródłowe dotyczące działalności Solidarności na terenie Wrocławia i Dolnego Śląska, które będą wykorzystywane na lekcjach historii i wos-u.

Dzięki temu spotkaniu będziemy mieli możliwość bliższej współpracy z wrocławskim oddziałem IPN.

Spotkanie utrwalili uczniowie: Hanna Kaliszuk i Dariusz Szemerda.

Skip to content