Notice: Constant WP_DEBUG_DISPLAY already defined in /home/lzn/www/wp-content/themes/Divi2/functions.php on line 7
Socjalny - Lotnicze Zakłady Naukowe Wrocław Socjalny - Lotnicze Zakłady Naukowe Wrocław

Dofinansowania

WNIOSKI

01

O dofinansowanie ze środków ZFŚS wypoczynku letniego

Termin składania wniosku –

30. listopada b.r.

02

O wypłatę świadczenia pieniężnego w związku ze wzmożonymi wydatkami w okresie świąteczno-noworocznym

Termin składania wniosku –

30. października b.r.

03

O przyznanie zapomogi ze środków ZFŚS

Termin składania wniosku –

15. maja b.r.

04

Imprezy kulturalne

DOKUMENTY, PODPISANE WŁASNORĘCZNIE, NALEŻY PRZESŁAĆ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ W POSTACI SKANU LUB ZDJĘCIA NA ADRES E-MAIL: SOCJALNY@LZN.PL

INFORMACJE DLA EMERYTÓW 

Nauczyciele emeryci powinni załączyć decyzję o waloryzacji emerytur za dany rok.

Skip to content