Dofinansowania

WNIOSKI

01

O dofinansowanie ze środków ZFŚS wypoczynku letniego

Termin składania wniosku –

15. maja b.r.

02

O wypłatę świadczenia pieniężnego w związku ze wzmożonymi wydatkami w okresie świąteczno-noworocznym

Termin składania wniosku –

30. października b.r.

03

O przyznanie zapomogi ze środków ZFŚS

Termin składania wniosku –

15. grudnia b.r.

04

O dofinansowanie ze środków ZFŚS działalności kulturalno-oświatowej lub sportowo-rekreacyjnej

Termin składania wniosku –

15. grudnia b.r.

DOKUMENTY, PODPISANE WŁASNORĘCZNIE, NALEŻY PRZESŁAĆ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ W POSTACI SKANU LUB ZDJĘCIA NA ADRES E-MAIL: SOCJALNY@LZN.PL

INFORMACJE DLA EMERYTÓW 

Nauczyciele emeryci powinni załączyć decyzję o waloryzacji emerytur za dany rok.

Skip to content