Dofinansowania wypoczynku letniego

01

Dokumenty, podpisane własnoręcznie, należy przesłać w formie elektronicznej w postaci skanu lub zdjęcia na adres e-mail: socjalny@lzn.pl

02

Termin składania wniosków do 29.05.2020r.

03

Przewidywany termin wypłat dofinansowania rozpatrzonych wniosków od 29.06 – 03.07.2020r.

Wyślij dokumenty

na adres socjalny@lzn.pl lub korzystając z formularza poniżej