Branżowa Szkła I stopnia nr 6

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6 to ponadgimnazjalna szkoła zawodowa, której celem jest kształcenie młodzieży pogimnazjalnej w jednym z dwóch, obecnie poszukiwanych na rynku pracy, zawodów:

W naszej szkole można zdobyć wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe. Oferujemy wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną, bardzo dobre warunki kształcenia oraz przyjazną uczniom atmosferę.

Młodzież ma do dyspozycji dobrze wyposażone pracownie – informatyczne, mechaniczne i rysunku technicznego, gdzie zdobywają wiedzę teoretyczną. Natomiast umiejętności praktyczne szlifują we Wrocławskim Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Strzegomskiej.

Po 3-letniej edukacji absolwenci potwierdzają swoje kwalifikacje podczas egzaminów zewnętrznych, które dadzą im możliwość podjęcia pracy w przedsiębiorstwach i zakładach branży mechanicznej.

Skip to content