Technikum Nr 6

Kierunki kształcenia w technikum w roku szkolnym 2022/2023
Technikum
L.p. klasa zawód kwalifikacja
1 1 at technik mechanik

MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

technik mechanik lotniczy

 

TLO.03. Wykonywanie obsługi technicznej płatowca i jego instalacji oraz zespołu napędowego statków powietrznych
2 1 bt technik mechatronik

ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

technik automatyk

 

ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej

ELM.04. Eksploatacja układów automatyki przemysłowej

3 1 ct technik logistyk oddział przygotowania wojskowego

SPL.01. Obsługa magazynów

SPL.04. Organizacja transportu

4 1 dt technik eksploatacji portów i terminali

SPL.02. Obsługa podróżnych w portach i terminalach

SPL.03. Obsługa ładunków w portach i terminalach

technik lotniskowych służb operacyjnych

 

TLO.02. Obsługa operacyjna portu lotniczego i współpraca ze służbami żeglugi powietrznej
5 1 et technik logistyk

SPL.01. Obsługa magazynów

SPL.04. Organizacja transportu

6 1 ft technik eksploatacji portów i terminali

SPL.02. Obsługa podróżnych w portach i terminalach

SPL.03. Obsługa ładunków w portach i terminalach

Skip to content