Technikum Nr 6

Szkoła nasza posiada prawie 70-letnią tradycję w kształceniu techników. Mury naszej szkoły opuściło prawie 12 tys. uczniów o wykształceniu technicznym i zawodowym.

Obecnie kształcimy w 7 prestiżowych kierunkach technicznych:

  • technik automatyk
  • technik lotniskowych służb operacyjnych
  • technik mechatronik
  • technik mechanik
  • technik mechanik lotniczy
  • technik eksploatacji portów i terminali
  • technik logistyk klasa z innowacją pedagogiczną “Służba w Wojsku”.
Skip to content