Operator obrabiarek skrawających typu CNC

Operator obrabiarek skrawających jest zawodem szerokoprofilowym, łączącym w sobie umiejętności właściwe dla frezera, tokarza, szlifierza oraz operatora centrów obróbkowych. Operator obrabiarek skrawających obsługuje i nadzoruje uniwersalne, półautomatyczne i automatyczne obrabiarki skrawające, takie jak: tokarki, frezarki, wytaczarki, szlifierki, w tym także obrabiarki sterowane numerycznie (komputerowo).

To idealny kierunek dla osób charakteryzujących się:

 • zainteresowaniami i zdolnościami technicznymi
 • umiejętnościami manualnymi
 • wyobraźnią
 • dokładnością
 • cierpliwością
 • spokojem
 • sumiennością i systematycznością

Zdobędziesz wiedzę dotyczącą:

 • przygotowania stanowiska pracy (zaznajamienia się z dokumentacją techniczną,przygotowanie narzędzi),
 • ustawiania parametrów i nadzorowania pracy obrabiarek skrawających,
 • mocowania obrabianych przedmiotów,
 • uruchamiania, realizacji obróbki i zatrzymywania obrabiarek skrawających,
 • wykrywania nieprawidłowości w pracy obrabiarek i powiadamiania odpowiednich służb konserwatorsko-remontowych,
 • obsługiwania przyrządów i narzędzi pomiarowych do sprawdzania jakości wykonanej obróbki,
 • utrzymywania stanowiska pracy z uwzględnieniem zasad racjonalnej organizacji pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciw pożarowych i ochrony środowiska naturalnego.

Ponadto będziesz umiał:

 • porozumiewać się w zawodowym języku obcym
 • obsługiwać specjalistyczne programy komputerowe
 • prowadzić samodzielnie działalność gospodarczą
Skip to content