O nas

Dyrektor szkoły – Jolanta Mazurkiewicz-Kaczyńska, nauczyciel chemii i podstaw przedsiębiorczości.

Wicedyrektor szkoły – Halina Walkiewicz, nauczyciel przedmiotów zawodowych i informatyki

Wicedyrektor szkoły – Magdalena Kuśmierska, nauczyciel wychowania fizycznego.

SEKRETARIAT

dokumenty1 Sekretariat czynny jest codziennie w godzinach 07.30-15.30 Sekretariat uczniowski – Anna Koszykowska Sekretariat dyrektora – Iwona Kotarba

Pedagog i Psycholog szkolny

Nasi uczniowie mogą liczyć na pomoc pedagogiczno-psychologiczną.

Pedagog – Anna Walczak

Psycholog – Patryk Rewaj

NAUKA W SZKOLE

Obecne kierunki kształcenia:

Technikum Nr 6 – technik automatyk – technik mechatronik – technik mechanik – technik mechanik lotniczy – technik logistyk /kierunek z innowacją pedagogiczną Służba w Wojsku/ – technik eksploatacji portów i terminali – technik lotniskowych służb operacyjnych;

Branżowa Szkoła I stopnia nr 6 – mechatronik; operator obrabiarek skrawających

Branżowa Szkoła II stopnia nr 6 – technik mechatronik

Skip to content