Pro Memoria

​Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 16. grudnia 2023 roku zmarł Mikołaj Szpyrko, wieloletni nauczyciel przedmiotów zawodowych. Z Lotniczymi Zakładami Naukowymi związany od 1979 roku. W latach 1980-85 był kierownikiem Wydziału do Spraw technikum i Liceum Zawodowego. Na emeryturę przeszedł w roku 1985, ale kontynuował pracę do 2002 roku.

Za swoją działalność nauczycielską i związkową był odznaczony” Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką ZNP, Odznaką Budowniczy Wrocławia, był też wyróżniany licznymi nagrodami Kuratora i Ministra Oświaty. Szkoła i Młodzież zawsze były mu bliskie. Mikołaj Szpyrko był ceniony przez młodzież i nauczycieli za wiedzę, pracowitość, otwartość i życzliwość.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 28. grudnia (czwartek) 2023 roku o godz. 13.20 w Kaplicy na Cmentarzu Osobowickim.

Rodzinie i Bliskim składamy szczere kondolencje.

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej koleżanki Małgorzaty Wasilewskiej.

Małgorzata Wasilewska zmarła 22 kwietnia 2023 roku.

Ceremonia pożegnalna odbyła się dnia 28.04.2023 r. o godz. 11:00 (wystawienie trumny i Różaniec), o godz. 11:30 Msza Święta w kościele NMP Matki Miłosierdzia przy alei Aleksandra Brücknera 20/22,, a o godz. 13:20 wyruszył kondukt pogrzebowy sprzed bramy głównej Cmentarza Osobowickiego we Wrocławiu.

Małgorzata Wasilewska pracowała w naszej szkole od 1996 roku do przejścia na emeryturę. W 2006 roku dołączyła również do grupy założycieli Stowarzyszenia Absolwentów… LZN i aktywnie działała na rzecz. W zmarłej tracimy serdeczną i wrażliwą koleżankę, zawsze uśmiechniętą i cierpliwą, gotową do pomocy.

Rodzinie i Bliskim składamy szczere wyrazy współczucia

                                                                                             koleżanki i koledzy z LZN

Z głębokim żalem zawiadamiamy całą społeczność szkolną, że w dniu 17. września 2022 roku zmarł Absolwent Lotniczych Zakładów Naukowych,
Wasz nauczyciel, a nasz kolega Zbigniew Góralski.
W dniu 22. września 2022 roku  o godzinie 14.40 odbyła się w Kaplicy na Cmentarzu Osobowickim ceremonia pogrzebowa Zbigniewa Góralskiego.
Po ceremonii nastąpiło odprowadzenie ciała zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.
Cześć jego pamięci.
 

​Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że dnia 9. września 2022 roku zmarła Barbara Szubert, nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie.

W Lotniczych Zakładach Naukowych pracowała w latach 1971 – 1996, tj. do przejścia na emeryturę. Była wychowawczynią uczniów wielu klas Technikum i Liceum Zawodowego.  Systematycznie przygotowywała ich do olimpiad przedmiotowych: historycznej, społeczno-prawnej, wiedzy o Polsce i świecie współczesnym.

Była bardzo ciepłym i skromnym człowiekiem, lubianym przez uczniów, których otaczała troskliwą opieką. Lubiana przez koleżanki i kolegów. Zawsze z troską myślała o polskiej szkole. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, wyróżniana nagrodami dyrektora i Kuratora Oświaty.

Pogrzeb odbędzie się 17. września 2022 roku /sobota/ o godz. 11.10 w Kaplicy na Cmentarzu Osobowickim.

Rodzinie i bliskim składamy szczere kondolencje.

Informujemy, że w dniu 23. Stycznia 2022 roku zmarła Zofia Walczak, emerytowana nauczycielka języka rosyjskiego w Lotniczych Zakładach Naukowych.

W szkole pracowała w latach 1963 – 1993, w latach 1978-80 była wice dyrektorem do spraw pedagogicznych. Za swoją pracę była wielokrotnie odznaczana nagrodami dyrektora, nagrodą Ministra Oświaty i Wychowania, została też odznaczona złotym Krzyżem Zasługi (1982 rok).

Pracowita, oddana szkole, wrażliwa na problemy uczniów. Lubiana zarówno przez młodzież jak i przez koleżanki i kolegów z pracy.

Pogrzeb Ś.P. Zofii Walczak odbędzie się w dniu 2. lutego  2022r. o godz. 9.20 na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu – wyprowadzenie od kaplicy.

Niech spoczywa w pokoju wiecznym.

 

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 5. maja 2021 r. w wieku prawie 101 lat zmarł Pan Czesław Merek, wieloletni członek naszego Stowarzyszenia oraz emerytowany wicedyrektor, nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń młodzieży.

Rodzinie i Bliskim składamy szczere kondolencje.

 

15 stycznia 2021 zmarła Kazimiera Biczysko. Przez niemal całe swoje zawodowe życie, związana była z LZN. W 1976 roku podjęła pracę na Warsztatach Szkolnych jako starszy specjalista ds. administracyjnych i pracowała na tym stanowisku, aż do przejścia na emeryturę. Wcześniej, kilka lat, mieszkała na terenie LZN. Tutaj, miedzy budynkami internatu, wychowała trójkę dzieci. Doczekała się piątki wnuków. Zmarła w wieku 78 lat.

Rodzinie i bliskim w imieniu całej społeczności LZN składamy wyrazy głębokiego współczucia.

 

​Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 30. Listopada zmarł Roman Marszałek, wieloletni nauczyciel fizyki i wychowawca młodzieży w Lotniczych Zakładach Naukowych. Członek Stowarzyszenia Absolwentów… LZN.

W Lotniczych Zakładach Naukowych pracował jako nauczyciel fizyki w latach 1959-1998. Był wielokrotnie wyróżniany nagrodami dyrektora oraz Ministra Oświaty i Wychowania. Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.
Szkoła i młodzież były mu zawsze bliskie. Dbał on o rzetelne przekazywanie wiedzy. Uczył sumienności i odpowiedzialności. Uczniowie szanowali go za życzliwość, pomoc w rozwiązywaniu problemów, a zwłaszcza za uśmiech i serdeczność.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę 5. grudnia br. o godzinie 9.30 w Kaplicy na Cmentarzu Parafialnym przy ulicy Smętnej na Sępolnie.
Niech spoczywa w pokoju.
Rodzinie i bliskim składamy szczere kondolencje.

Mgr Jan Brzyski zmarł 01.07.2019 roku.

Msza Św. i uroczystości pogrzebowe odbędą się w Kaplicy na Cmentarzu Parafialnym Św. Rodziny przy ul. Smętnej na Sępolnie w dniu 05.07.2019 /piątek/ o godzinie 14.00.

Jan Brzyski był absolwentem Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Wrocławskiego. W Lotniczych Zakładach Naukowych  pracował w latach 1981-1985 jako wicedyrektor i nauczyciel fizyki i elektrotechniki. Bardzo dbał o wyniki w nauce i poziom edukacji  w szkole. Był lubiany i szanowany zarówno przez uczniów jak i nauczycieli. Został odznaczony Złotą Odznaką ZNP, Odznaką Budowniczego Wrocławia, Złotym krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Składamy wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie zmarłego.

Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 27.12.2015 roku zmarł Stanisław Braszka, nauczyciel przedmiotów zawodowych, ze szkołą związany w latach 1964-1979.

Pogrzeb odbędzie się w dniu 6 stycznia 2016r. o godz. 9.00 w Rees, Niemcy. Msza Św. odbędzie w kościele św. św. Jakuba i Krzysztofa na Psim Polu we Wrocławiu w dniu 16 stycznia 2016 r. o godz. 18.30.

Rodzinie i Bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia w imieniu swoim i Grona Pedagogicznego

Jolanta Mazurkiewicz-Kaczyńska

Z żalem zawiadamiamy, że 13 listopada 2015 roku zmarł Piotr Kończyk, związany ze szkołą przez prawie 50 lat – jako uczeń TBS-u, potem jako wychowawca w internacie i nauczyciel. W latach 1982-1988 pełnił funkcję dyrektora LZN, zaś po przejściu na emeryturę wspierał czynnie działalność Stowarzyszenia…, którego był też współzałożycielem. Był aktywnym działaczem politycznym i społecznym m.in. był przewodniczącym Komisji Oświaty i Kultury, a w latach 60-tych również pierwszym społecznym prezesem Zarządu Oddziału ZNP dzielnicy Psie Pole. W uznaniu zasług dla polskiej oświaty i działalności społecznej został odznaczony m.in. Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej i otrzymał tytuł honorowy Zasłużony Nauczyciel PRL. Za aktywną pracę w Stowarzyszeniu Absolwentów… został wyróżniony Złotym Laurem Stowarzyszenia. Był pionierem polskiego Wrocławia. Historię Lotniczych Zakładów Naukowych i Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Hydral” znał, jak nikt inny. Był wychowawcą i nauczycielem wielu pokoleń młodzieży, cenionym pedagogiem i kolegą. Należał do grupy założycielskiej i był członkiem Stowarzyszenia Absolwentów, Nauczycieli i Sympatyków LZN, aktywnie uczestnicząc w pracach komisji Stowarzyszenia… Był współorganizatorem kolejnych jubileuszy szkoły, zaangażował się także w przygotowania jubileuszowe 70-lecia LZN, zwłaszcza w projekt Izby Historii i Tradycji LZN, zaś swoją olbrzymią wiedzą o szkole podzielił się w powstającej właśnie monografii.

Żonie, Rodzinie, Bliskim i Przyjaciołom w imieniu całej społeczności szkolnej składam wyrazy szczerego współczucia Dyrektor Jolanta Mazurkiewicz-Kaczyńska.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 20 listopada 2015 roku (piątek) o godz. 12.00 Mszą Św. w Kościele Parafialnym św. Jakuba i św. Krzysztofa na Psim Polu. Pogrzeb na Cmentarzu Parafialnym przy ulicy Gorlickiej.

W dniu 1 listopada 2015 roku zmarła Teresa Lak. Była nauczycielem matematyki z wielkimi osiągnięciami dydaktyczno-wychowawczymi. Uczyła w latach 1959 – 1981.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 7.11.2015 r. na Cmentarzu Grabiszyńskim o godzinie 11.00 Mszą Św., po Mszy uroczystości pogrzebowe.

Mężowi i Rodzinie składamy wyrazy współczucia

w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów…

Prezes Robert Helak


Z żalem zawiadamiamy, że 5 sierpnia 2015 roku zmarł Czesław Czujowski, który część swojego życia związał z Lotniczymi Zakładami Naukowymi.

Czesław Czujowski był absolwentem TBS z roku 1963. Po ukończeniu Technicznej Szkoły Wojsk Lotniczych wrócił do LZN jako nauczyciel zawodu i wychowawca w internacie. Potem przyszedł czas na studia, podnoszenie kwalifikacji i pracę w Urzędzie Wojewódzkim.

Od roku 1982 ponownie podjął pracę w LZN-ie w charakterze sekretarza szkoły – kierownika gospodarczego, nauczyciela technicznego, a od 1987 nauczyciela przedmiotów zawodowych.

W latach 1988-90 pełnił funkcję wicedyrektora, a od roku 1991 do 1999 był dyrektorem Lotniczych Zakładów Naukowych, a następnie podjął pracę w Urzędzie Wojewódzkim.

Po przejściu na emeryturę nadal interesował się lotnictwem, a także kwestią zdrowego żywienia.

Uroczystości pogrzebowe Dyrektora Czesława Czujowskiego odbędą się 10.08.2015r. (w poniedziałek) o godz. 12.00 na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Strzelinie. Rodzina prosi o nie przynoszenie wiązanek lub wieńców, tylko symboliczny kwiat lub znicz.

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie, bliskim i przyjaciołom

w imieniu całej społeczności szkolnej

Dyrektor Jolanta Mazurkiewicz-Kaczyńska

„Są chwile, by działać, i takie, kiedy należy pogodzić się z tym, co przynosi los,” Paulo Coelho Ze smutkiem zawiadamiam, że 15 lipca br. zmarł nagle wieloletni nauczyciel przedmiotów zawodowych Władysław Szumowski. Z Lotniczymi Zakładami Naukowymi związany był od roku 1990 roku, członek Stowarzyszenia Absolwentów, Nauczycieli i Sympatyków od roku 2008, przez trzy kadencje pełnił funkcję Przewodniczącego Koła NSZZ Solidarność w LZN. Rodzinie i Bliskim w imieniu swoim, kadry kierowniczej, grona pedagogicznego i społeczności uczniowskiej składam wyrazy głębokiego współczucia Dyrektor Lotniczych Zakładów Naukowych Jolanta Mazurkiewicz-Kaczyńska. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w sobotę 18 lipca 2015 roku o godzinie 10.00 na Cmętarzu Parafialnym przy ulicy Smętnej.

4 stycznia 2014r.

Zbigniew Wujczak – „Niekwestionowany autorytet pasjonatów lotnictwa…”: tak o nim wyrażali się Ci, którym lotnictwo było bliskie. Z Lotniczymi Zakładami Naukowymi związał swoje losy w roku 1997 po 28 latach pracy w Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego w Oleśnicy.

Człowiek niezmiernie serdeczny, ciepły, zawsze uśmiechnięty, otwarty na ludzi i świat. Nie było osoby, która nie mogłaby z nim porozmawiać – czy to uczeń, czy nauczyciel. Z uczniami miał własny sposób porozumiewania się. Nie było lekcji, żeby nie opowiedział jakiejś anegdoty czy historii, jego pasja udzielała się uczniom, których uczył, a jego powiedzonko „…że to ustrojstwo służy do czego innego drogi Watsonie…” przejdzie do historii szkoły. Posiadał olbrzymią wiedzę teoretyczną i praktyczną i chętnie się nią dzielił z młodymi ludźmi. Zawsze, nawet laikom, potrafił w przystępny sposób wytłumaczyć działanie silnika trójfazowego.

Zbigniew kochał lotnictwo, kochał szybowce, kochał nauczanie. Będzie mam go brakowało.

Tak mówią o nim jego uczniowie: „Mój najlepszy nauczyciel!!!”, „Był klasa człowiek, był klasą sam dla siebie.”

 Uroczystości pogrzebowe odbędą się 11 stycznia 2014r. o godzinie 11.00 na Cmentarzu przy ul. Wileńskiej.

Msza Święta będzie o godzinie 8.00 w kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Matki Miłosierdzia przy ul. Wileńskiej 4 w Oleśnicy.   13 sierpnia 2013r.

 

Ignacy Bekier urodził się 2 marca 1923 roku w Chełmie Lubelskim, gdzie spędziła młodość i ukończył szkołę powszechną. Gdy rozpoczął naukę w gimnazjum, wybuchła wojna. Rodzina w obawie przed represjami uciekła – jak wiele innych – na Wschód, szukając tam schronienia od łapanek i wywózek do obozów zagłady. W czasie wojny przebywał w Związku Radzieckim pracując jako spawacz, równocześnie uzupełniał wykształcenie w dziesięciolatce radzieckiej. Po wojnie przybył na Dolny Śląsk do Wałbrzycha. Jako młody człowiek rozpoczął działalność w organizacji młodzieżowej. W latach 1947-50 pracował w szkolnictwie zawodowym w Dzierżoniowie początkowo jako kierownik bursy a następnie dyrektor Szkoły Przemysłowej. 15 lutego 1951 roku otrzymał nominację na dyrektora Ośrodka Szkolenia Zawodowego Państwowych Zakładów Lotniczych – Fabryka Silników Nr 3 na Psim Polu. Miał za zadanie szybko stworzyć  optymalne warunki do rozwoju średniej kadry technicznej dla przemysłu lotniczego i wojsk lotniczych. Sprostał wyzwaniu nadzorując największą inwestycję oświatową Planu 6-letniego na Dolnym Śląsku – nową siedzibę Technikum Budowy Silników w Psim Polu. Po realizacji tego przedsięwzięcia stał się jej pierwszym dyrektorem a z czasem legendą.

Już w latach 50-tych szkoła pod jego kierownictwem stała się znana. Do TBS-u garnęły się tłumy –  setki młodych zapaleńców marzących o lataniu. Dobre zaplecze socjalne oraz różne zajęcia pozalekcyjne i sportowe dawały ubogiej młodzieży chłopskiej i robotniczej realną szansę zdobycia rzetelnego zawodu. Dyrektor Ignacy Bekier otworzył okno na świat inicjując kontakty z podobnymi szkołami w Niemczech i Czechosłowacji. Był prekursorem dzisiejszych wymian międzynarodowych. Już wtedy uczniowie mieli możność wyjazdu na praktyki zagraniczne, gdzie poznawali kulturę, obyczaje innych narodów i nawiązywali więzi koleżeńskie. Wprowadzone wówczas nowe metody dydaktyczne (pracownie przedmiotowe) wzbudzały zainteresowanie nie tylko władz oświatowych, ale także Ministerstwa Przemysłu Maszynowego. Zasada zdrowej konkurencji podnosiła wyniki wychowawczo-dydaktyczne. Mimo umundurowania i dyscypliny (rygorystyczny regulamin) szkoła nigdy nie nosiła znamion szkoły paramilitarnej. Zespół nauczycielski zorganizowany przez Ignacego Bekiera funkcjonował jeszcze po jego odejściu, nie ulegając indoktrynacji socjalistycznej ojczyzny. Tworzył atmosferę przyjazną z wysoko podniesioną poprzeczką wymagań.

6 maja 1967 roku z okazji jubileuszu 20-lecia LZN Ignacy Bekier otrzymał Krzyż Kawalerski Oderu Odrodzenia Polski.

W roku 1969 wyemigrował do Szwecji. Po raz pierwszy odwiedził szkołę po odwołaniu stanu wojennego. W 1997 roku uczestniczył w obchodach 50-lecia LZN, następnie 60-lecia i 65-lecia, wciąż zainteresowany życiem i losem szkoły, z którą był związany przez wiele lat.

Z listu Ignacego Bekiera, Wrocław, 14 czerwca 2006 roku: Prawie 20 lat pracowałem jako dyrektor tej szkoły. Kiedy zostałem skierowany do pracy w 1951 roku, szkoła liczyła 180 uczniów, a kiedy ją opuszczałem w 1968 roku, było ich już 1800. Zawsze bardzo miło wspominam okres pracy w LZN.

 

28 października 2012r.

Z żalem zawiadamiamy, że 28 października 2012 roku zmarł nagle mgr inż. Tadeusz Małycha, absolwent Technikum Mechanicznego z 1966r. , a następnie wieloletni nauczyciel przedmiotów zawodowych w Lotniczych Zakładach Naukowych. Był aktywnym członkiem Stowarzyszenia Absolwentów, Nauczycieli i Sympatyków LZN.

W zmarłym straciliśmy doświadczonego pedagoga, wychowawcę młodzieży i serdecznego kolegę.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 31 października br (środa):

– Msza Św. o godz. 13.30 w Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa Wrocław-Pawłowice ul. Barwinkowa 11.

– Pogrzeb po Mszy Świętej na Cmentarzu w Pawłowicach.

30 stycznia 2011r. Z żalem zawiadamiamy, że zmarł nagle 30 stycznia 2011 roku Józef Biczysko, wieloletni pracownik Lotniczych Zakładów Naukowych. Związany ze szkołą od 1963 roku, najpierw jako wychowawca internatu, potem pracownik warszatatów szkolnych. Tam też przeszedł kolejne szczeble awansu od planisty, konktruktora aż po zastępcę kierownika, którą to funkcję pełnił przez 14 lat.  Jednocześnie działał na polu dydaktycznym – od 1972 roku pracował jako nauczyciel zawodu i nauczyciel BHP.

Po przejściu na emeryturę w 2003 roku w dalszym ciągu współpracował ze szkołą  jako instruktor BHP. 47 lat przepracował w Lotniczych Zakładach Naukowych.

W zmarłym straciliśmy doświadczonego pedagoga, wychowawcę młodzieży i serdecznego kolegę.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 2 lutego br (środa):

– Msza Św. 12.15 w Kościele pw św. Jakuba i Krzysztofa na Psim Polu

– Pogrzeb po Mszy Świętej na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Kiełczowskiej.

Skip to content