V

 

WYBÓR DOSTAWCY FABRYCZNIE NOWEGO SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO NA RZECZ LOTNICZYCH ZAKŁADÓW NAUKOWYCH WE WROCŁAWIU, XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO WE WROCŁAWIU ORAZ CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO WE WROCŁAWIU, W RAMACH PROJEKTU UNIJNIEGO – „INWESTYCJE W EDUKACJĘ PONADPODSTAWOWĄ W WYBRANYCH PLACÓWKACH NA TERENIE WROCŁAWIA” – REALIZOWANEGO PRZEZ LOTNICZE ZAKŁADY NAUKOWE WE WROCŁAWIU, W IMIENIU GMINY WROCŁAW, W OKRESIE OD 02.12.2019 DO 30.09.2021

 

 

 

  Ogłoszenie o postępowaniu
 SIWZ
 Formularz Oferty (Załącznik nr 2 do SIWZ)

 Informacja o wpłynięciu pytań do SIWZ 
Podanie wymiarów przekroju poprzecznego koryta kablowego.

Odpowiedź na pytanie nr 2 do SIWZ

Zmiana terminu składania i otwarć ofert 

Odpowiedź na pytania nr 3 do SIWZ

Odpowiedź na pytania nr 4 do SIWZ

Odpowiedź na pytanie nr 6 do SIWZ 

Informacja w trybie art 86, ust. 5 ustawy PZP

 

 

IV

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH O CHARAKTERZE REMONTU NA TERENIE LOTNICZYCH ZAKŁADÓW NAUKOWYCH WE WROCŁAWIU, ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5 WE WROCŁAWIU, ORAZ CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO WE WROCŁAWIU, W RAMACH PROJEKTU UNIJNIEGO – „INWESTYCJE W EDUKACJĘ PONADPODSTAWOWĄ W WYBRANYCH PLACÓWKACH NA TERENIE WROCŁAWIA” – REALIZOWANEGO PRZEZ LOTNICZE ZAKŁADY NAUKOWE WE WROCŁAWIU, W IMIENIU GMINY WROCŁAW, W OKRESIE OD 02.12.2019 DO 30.09.2021.

 

  Ogłoszenie o postępowaniu

 SIWZ

Poprawka do SIW

 Zestawienie ofert
 Rozstrzygnięcie postępowania

 

III

Remont pomieszczeń w budynku nr 7 Lotniczych Zakładów Naukowych przy ul. Kiełczowskiej 43 we Wrocławiu

Ogłoszenie o postępowaniu

SIWZ

Zestawienie ofert

Rozstrzygnięcie postępowania

II

PRZEBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE LOTNICZYCH ZAKŁADÓW NAUKOWYCH WE WROCŁAWIU – DRUGIE POSTĘPOWANIE

Ogłoszenie o postępowaniu

SIWZ

Odpowiedź na pytanie do SIWZ

Rozstrzygnięcie postępowania

I

PRZEBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE LOTNICZYCH ZAKŁADÓW NAUKOWYCH WE WROCŁAWIU
Informacja w trybie art. 86, ust. 5 ustawy PZP

Ogłoszenie o postępowaniu

Informacja w trybie art. 86, ust. 5, ustawy PZP