VIII

WYBÓR DOSTAWCY FABRYCZNIE NOWYCH URZĄDZEŃ POMIAROWYCH I PRODUKCYJNYCH KLASY PRZEMYSŁOWEJ ORAZ SPRZĘTU MULTIMEDIALNO – NAGŁOŚNIENIOWEGO NA RZECZ LOTNICZYCH ZAKŁADÓW NAUKOWYCH WE WROCŁAWIU, CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO WE WROCŁAWIU ORAZ ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5 WE WROCŁAWIU W RAMACH PROJEKTU UNIJNEGO – „INWESTYCJE W EDUKACJĘ PONADPODSTAWOWĄ W WYBRANYCH PLACÓWKACH NA TERENIE WROCŁAWIA” – REALIZOWANEGO PRZEZ LOTNICZE ZAKŁADY NAUKOWE WE WROCŁAWIU, W IMIENIU GMINY WROCŁAW, W OKRESIE OD 02.12.2019 DO 30.09.2021

   Ogłoszenie o postępowaniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Odpowiedź na pytanie nr 1 do SIWZ

Odpowiedź na pytanie nr 2 do SIWZ

Edytowalna wersja załączników do SIWZ

Odpowiedź na pytanie nr 3 do SIWZ

Odpowiedź na pytanie nr 4 do SIWZ

Informacja w trybie art.86 ust.5

Rozstrzygnięcie postępowania

 

VII

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH O CHARAKTERZE REMONTU NA TERENIE LOTNICZYCH ZAKŁADÓW NAUKOWYCH WE WROCŁAWIU, W RAMACH PROJEKTU UNIJNIEGO –  „INWESTYCJE W EDUKACJĘ PONADPODSTAWOWĄ W WYBRANYCH PLACÓWKACH NA TERENIE WROCŁAWIA” – REALIZOWANEGO PRZEZ LOTNICZE ZAKŁADY NAUKOWE WE WROCŁAWIU, W IMIENIU GMINY WROCŁAW, W OKRESIE OD 02.12.2019 DO 30.09.2021.

   Ogłoszenie o postępowaniu
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 Informacja w trybie art. 86, ust. 5, ustawy PZP

 Rozstrzygnięcie postępowania

 

VI

WYBÓR DOSTAWCY FABRYCZNIE NOWEGO WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO NA RZECZ LOTNICZYCH ZAKŁADÓW NAUKOWYCH WE WROCŁAWIU, CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO WE WROCŁAWIU, ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5 WE WROCŁAWIU ORAZ XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO WE WROCŁAWIU, W RAMACH PROJEKTU UNIJNEGO – „INWESTYCJE W EDUKACJĘ PONADPODSTAWOWĄ W WYBRANYCH PLACÓWKACH NA TERENIE WROCŁAWIA” – REALIZOWANEGO PRZEZ LOTNICZE ZAKŁADY NAUKOWE WE WROCŁAWIU, W IMIENIU GMINY WROCŁAW, W OKRESIE OD 02.12.2019 DO 30.09.2021r.

   Ogłoszenie o postępowaniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 edytowalna forma załączników do SIWZ

Odpowiedź na pytanie nr 1 do SIWZ

Odpowiedź na pytanie nr 2 do SIWZ

Odpowiedź na zarzut do treści SIWZ / Zmiana terminu składania ofert

 Informacja w trybie art 86, ust. 5 ustawy PZP

Rozstrzygnięte postępowanie

 

V

WYBÓR DOSTAWCY FABRYCZNIE NOWEGO SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO NA RZECZ LOTNICZYCH ZAKŁADÓW NAUKOWYCH WE WROCŁAWIU, XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO WE WROCŁAWIU ORAZ CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO WE WROCŁAWIU, W RAMACH PROJEKTU UNIJNIEGO – „INWESTYCJE W EDUKACJĘ PONADPODSTAWOWĄ W WYBRANYCH PLACÓWKACH NA TERENIE WROCŁAWIA” – REALIZOWANEGO PRZEZ LOTNICZE ZAKŁADY NAUKOWE WE WROCŁAWIU, W IMIENIU GMINY WROCŁAW, W OKRESIE OD 02.12.2019 DO 30.09.2021

   Ogłoszenie o postępowaniu
 SIWZ
 Edytowalna wersja załączników do SIWZ

 Odpowiedź na pytanie nr 1 do SIWZ

Odpowiedź na pytanie nr 2 do SIWZ

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert / Zmiana ogłoszenia o postępowaniu

Odpowiedź na pytania nr 3 do SIWZ

Odpowiedź na pytania nr 4 do SIWZ

Odpowiedź na pytanie nr 5 do SIWZ 

Informacja w trybie art 86, ust. 5 ustawy PZP

Rozstrzygnięcie postępowania

Ponowna ocena i rozstrzygnięcie postępowania

IV

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH O CHARAKTERZE REMONTU NA TERENIE LOTNICZYCH ZAKŁADÓW NAUKOWYCH WE WROCŁAWIU, ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5 WE WROCŁAWIU, ORAZ CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO WE WROCŁAWIU, W RAMACH PROJEKTU UNIJNIEGO – „INWESTYCJE W EDUKACJĘ PONADPODSTAWOWĄ W WYBRANYCH PLACÓWKACH NA TERENIE WROCŁAWIA” – REALIZOWANEGO PRZEZ LOTNICZE ZAKŁADY NAUKOWE WE WROCŁAWIU, W IMIENIU GMINY WROCŁAW, W OKRESIE OD 02.12.2019 DO 30.09.2021.

 

   Ogłoszenie o postępowaniu

 SIWZ

Poprawka do SIW

 Zestawienie ofert
 Rozstrzygnięcie postępowania

 

III

Remont pomieszczeń w budynku nr 7 Lotniczych Zakładów Naukowych przy ul. Kiełczowskiej 43 we Wrocławiu

Ogłoszenie o postępowaniu

SIWZ

Zestawienie ofert

Rozstrzygnięcie postępowania

II

PRZEBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE LOTNICZYCH ZAKŁADÓW NAUKOWYCH WE WROCŁAWIU – DRUGIE POSTĘPOWANIE

Ogłoszenie o postępowaniu

SIWZ

Odpowiedź na pytanie do SIWZ

Rozstrzygnięcie postępowania

I

PRZEBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE LOTNICZYCH ZAKŁADÓW NAUKOWYCH WE WROCŁAWIU
Informacja w trybie art. 86, ust. 5 ustawy PZP

Ogłoszenie o postępowaniu
Informacja w trybie art. 86, ust. 5, ustawy PZP
Skip to content