Rekrutacja

REKRUTACJA 2023/2024

Technikum Nr 6 w Lotniczych Zakładach Naukowych

Klasa 1 ct technik logistyk – oddział przygotowania wojskowego (30 miejsc)

  • Przedmioty punktowe ze świadectwa: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, geografia
  • Przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia
  • Język obcy kontynuowany: język angielski

 

Dodatkowo obowiązuje próba sprawności fizycznej:

I termin: 05.06.2023 r. godz. 9.00

II termin: 20.06.2023 r. godz. 9.00 (dla kandydatów, którzy z przyczyn od nich niezależnych nie mogli przystąpić do próby sprawności w I terminie).

Postępowanie uzupełniające: 04.08.2023 r. godz. 9.00

 

Dokumenty do pobrania:
  1. OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO
  2. ORZECZENIE LEKARSKIE 
  3. Regulamin próby sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy w zawodzie technik logistyk – oddział przygotowania wojskowego w roku szkolnym 2023/2024

ZAPRASZAMY NA WIRTUALNY SPACER PO LZN

Skip to content