Rekrutacja

 

REKRUTACJA 2024/2025

Technikum Nr 6 w Lotniczych Zakładach Naukowych

 

Klasa  1 ct  technik logistyk  – oddział przygotowania wojskowego     (30 miejsc)

  • Przedmioty punktowane ze świadectwa: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, geografia
  • Przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia
  • Język obcy kontynuowany: język angielski

 

Dodatkowo obowiązuje próba sprawności fizycznej :

– I termin: 03.06.2024 r. godz. 9.00

– II termin: 19.06.2024 r. godz. 9.00 (dla kandydatów, którzy z przyczyn od nich niezależnych nie mogli przystąpić do próby sprawności w I terminie).

 – postępowanie uzupełniające : 26.07.2024 r. godz. 9.00

Dokumenty do pobrania:

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

Orzeczenie lekarskie

REGULAMIN PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA KANDYDATÓW DO KLASY W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK- ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

ZAPRASZAMY NA WIRTUALNY SPACER PO LZN

Skip to content