Rekrutacja

REKRUTACJA 2022/2023

Technikum Nr 6 w Lotniczych Zakładach Naukowych

Klasa 1 ct technik logistyk – oddział przygotowania wojskowego (30 miejsc)

  • Przedmioty punktowe ze świadectwa: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, geografia
  • Przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia
  • Język obcy kontynuowany: język angielski

 

Dodatkowo obowiązuje próba sprawności fizycznej:

I termin: 20.06.2022r. godz. 9.00

II termin: 27.06.2022r. godz. 9.00 (dla nieobecnych usprawiedliwionych z I terminu)

 

Dokumenty do pobrania:

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO

ORZECZENIE LEKARSKIE

Regulamin próby sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy w zawodzie technik logistyk – oddział przygotowania wojskowego w roku szkolnym 2022/2023

ZAPRASZAMY NA WIRTUALNY SPACER PO LZN

Skip to content