Technik mechanik

Jest to zawód o bardzo długiej historii i szerokim zapotrzebowaniu na rynku pracy. Zawód ten obejmuje swym zasięgiem takie zagadnienia jak: projektowanie, konstruowanie, budowa, eksploatacja i naprawa maszyn, urządzeń i mechanizmów.  Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik mechanik jest przygotowanie absolwenta do wykonywania prac projektowych, produkcyjnych oraz remontowo – instalacyjnych maszyn i urządzeń technicznych.

Nowoczesne technologie, które już na stałe zagościły w naszym przemyśle, zupełnie zmieniły charakterystykę zawodową technika mechanika – pojawiło się wiele nowych specjalizacji w tym zawodzie. Szybki rozwój technik komputerowych sprawił, że zmieniły się przede wszystkim metody projektowania i sposoby obróbki materiałów. Aktualnie istnieje duże zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowaną kadrę techniczną, w szczególności dotyczy to operatorów maszyn sterowanych numerycznie oraz specjalistów od komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania CAD/CAM.Współczesny technik mechanik powinien:
•    znać nowoczesne metody wytwarzania z zastosowaniem obrabiarek sterowanych numerycznie
•    posiadać umiejętność obsługi linii produkcyjnych i montażowych
•    znać narzędzia kontroli jakości z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń pomiarowych i diagnostycznych
•    umieć projektować proste elementy mechaniczne z zastosowaniem programów komputerowych
•    mieć wiedzę na temat technologicznego przygotowania produkcji
•    posiadać umiejętność instalacji i obsługi współczesnych urządzeń mechanicznych
Powyższe zadania zawodowe wymagają dobrego przygotowania nie tylko w zakresie przedmiotów czysto technicznych takich jak mechanika, budowa maszyn, wytrzymałość konstrukcji, ale również w zakresie nowoczesnych technik wytwarzania, obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie, programów do komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania. Nasza szkoła wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu na rynku pracy i kształci w zawodzie technika mechanika w takich specjalizacjach jak: komputerowe wspomaganie projektowania i wytwarzania CAD/CAM oraz operator obrabiarek sterowanych numerycznie.
Kandydat do zawodu powinien wykazywać zainteresowania zagadnieniami ogólnotechnicznymi. Zakres przyszłych zadań zawodowych jest ściśle powiązany ze współczesnymi rozwiązaniami urządzeń mechanicznych oraz metodami ich projektowania, produkcji i obsługi.

Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć zatrudnienie zarówno na stanowiskach produkcyjnych, jak i stanowiskach nadzoru technicznego m.in. jako: organizatorzy i nadzór przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń, w stacjach obsługi pojazdów samochodowych, w zakładach produkcyjnych jako kontrolerzy jakości, instalatorzy i wprowadzający do eksploatacji maszyny i urządzenia mechaniczne, dozorujący pracę oraz konserwujący maszyny i urządzenia techniczne.

Skip to content