Jedyna we Wrocławiu klasa kształcąca w zawodzie technik logistyk – oddział przygotowania wojskowego

Oferta skierowana jest dla wszystkich absolwentów szkół podstawowych: dziewcząt i chłopców!

Jesteś zainteresowany pracą w wojsku lub innych jednostkach mundurowych?

Chcesz kontynuować naukę na studiach wyższych o kierunkach : wojskowym, logistycznym, bezpieczeństwa narodowego, technicznym?

Ta klasa jest dla CIEBIE!!!

Logistyk jest jednym z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku europejskim. Logistyka to system sterowania przepływem towarów między przedsiębiorstwami produkcyjnymi i handlowymi oraz wewnątrz przedsiębiorstwa. Kierunek polecany młodzieży przedsiębiorczej, potrafiącej planować, z wyobraźnią i zdolnościami organizowania wielkich przedsięwzięć.

Technik logistyk – oddział przygotowania wojskowego to kierunek, łączący logistykę z elementami wiedzy i umiejętności, wymaganymi w służbie wojskowej.

To od Ciebie może w przyszłości zależeć na przykład dobre zaopatrzenia wielkiego firmowego marketu czy sprawne przeprowadzenie akcji ewakuacyjnej i pomocy w sytuacji kryzysowej.

To Ty możesz zarządzać transportem miejskim czy zadbać o zaopatrzenie służb porządkowych, wojska, straży pożarnej czy policji.

Technik logistyk zdobywa także kwalifikacje do:

 • zarządzania zapasami i przestrzenią magazynową oraz środkami transportu wewnątrzzakładowego,
 • organizowania łańcucha dostaw transportowych towarów wyprodukowanych przez zakłady,
 • zarządzania miejską infrastrukturą logistyczną,
 • organizowania i realizowania usług poprzez dobieranie odpowiednich do zadania środków transportu,
 • organizowania przewozu osób w komunikacji publicznej,
 • opracowywania rozkładu komunikacji miejskiej, międzymiastowej i regionalnej,
 • posługiwania się nowoczesnymi sposobami organizacji i planowania w transporcie w oparciu o Internet, programy komputerowe oraz marketing.

Klasa o tym profilu technik logistyk – oddział przygotowania wojskowego zapewni dobre przygotowanie do egzaminów kwalifikujących do pracy w zawodzie żołnierza zawodowego. To również doskonała szkoła wychowania obywatelskiego, umożliwiająca zaszczepienie dyscypliny, uczciwości, patriotyzmu i umiejętności pracy w zespole, a także rozwijająca sprawność fizyczną.

Program zajęć dodatkowych obejmuje między innymi:

 • musztrę i strzelanie,
 • kurs samoobrony,
 • szkolenie z ratownictwa medycznego,
 • orientowanie się w terenie,
 • logistykę i transport w wojsku,
 • komunikację i łączność w wojsku,
 • zaopatrzenie i rolę zapasów w działaniach wojska w trakcie misji zagranicznych,
 • zajęcia praktyczne w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych,
 • udział w uroczystościach organizowanych przez Wojsko Polskie.

Zajęcia teoretyczne i praktycznych będą prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę wojskową!

Skip to content