Logistyk to zawód ponadczasowy. Kształcenie w tym kierunku daje szerokie predyspozycje zawodowe. Logistyk potrafi sprawnie zarządzać transportem, magazynem, dystrybucją oraz dbać o zaopatrzenie przedsiębiorstw i instytucji. 
Zawód technik logistyk daje możliwość opanowania wiedzy i umiejętności potrzebnych w procesie planowania, kontrolowania sprawnego i efektywnego przepływu surowców, materiałów oraz gotowych wyrobów. 

Predyspozycje zawodowe:

 • umiejętność planowania i przewidywania
 • komunikatywność
 • rzetelność
 • operatywność  w działaniu
 • łatwość  nawiązywania  kontaktów
 • uzdolnienia w zakresie organizacji i negocjacji
 • spostrzegawczość i refleks

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • podstawy logistyki
 • organizacja produkcji i dystrybucji
 • zarządzanie zapasami i magazynem
 • transport w logistyce
 • język angielski zawodowy

Przedmioty w kształceniu zawodowym  praktycznym:

 • pracownia magazynowa
 • planowanie produkcji i dystrybucji
 • obsługa klientów i kontrahentów
 • pracownia transportowa
 • pracownia środków technicznych
 • praktyki zawodowe

Logistyk jest jednym z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku europejskim. Logistyka to system sterowania przepływem towarów między przedsiębiorstwami produkcyjnymi i handlowymi oraz wewnątrz przedsiębiorstwa. Kierunek polecany młodzieży przedsiębiorczej, potrafiącej planować, z wyobraźnią i zdolnościami organizowania wielkich przedsięwzięć.

Technik logistyk zdobywa także kwalifikacje do:

 • zarządzania zapasami i przestrzenią magazynową oraz środkami transportu wewnątrzzakładowego,
 • organizowania łańcucha dostaw transportowych towarów wyprodukowanych przez zakłady,
 • zarządzania miejską infrastrukturą logistyczną,
 • organizowania i realizowania usług poprzez dobieranie odpowiednich do zadania środków transportu,
 • organizowania przewozu osób w komunikacji publicznej,
 • opracowywania rozkładu komunikacji miejskiej, międzymiastowej i regionalnej,
 • posługiwania się nowoczesnymi sposobami organizacji i planowania w transporcie w oparciu o Internet, programy komputerowe oraz marketing.
Skip to content