RODO

Klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych są Lotnicze Zakłady Naukowe, ul. Kiełczowska 43; 51-315 Wrocław.
Kontakt do naszego inspektora ochrony danych: tomasz.grzybowski@coreconsulting.pl lub CORE Consulting, ul. Wyłom 16; 61-671 Poznań.
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu zapewnienia funkcjonalności naszego serwisu. Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych dostępne są na stronie: www.lzn.pl/rodo.
Skip to content