Wolontariat

Wolontariat zrzesza ludzi, którzy chcą w swoim wolnym czasie zrobić bezinteresownie coś dobrego dla innych. Wolontariusze pomagają na różne sposoby i z różną intensywnością. Łączy ich jedno – bezinteresowność i chęć pomocy. Młodzież LZN angażuje się w kilka działań wolontariackich, wspierających dzieci, zwierzęta czy imprezy okolicznościowe.

Od lat współpracujemy z Fundacją Opieka i Troska, wspieramy działania związane z funkcjonowaniem Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci. Co roku bierzemy udział w akcji “Góra grosza”, jak również uczestniczymy w corocznych zbiórkach żywności. Jesteśmy też mocno zaangażowani we wspieraniu schroniska dla zwierząt, mamy świadomość, że one same nie są sobie w stanie pomóc – i to zadanie leży po stronie człowieka.

Od 4 lat pomagamy przy organizacji biegów wrocławskich propagowanych przez WroActiv – pozytywnie aktywni.

Wolontariat to przede wszystkim zdobycie doświadczenia, to również satysfakcja z kontaktu z ludźmi, umiejętność pracy w grupie, możliwości pomagania innym. To również okazja do poznawania samego siebie.

Wszystkim wolontariuszom bardzo dziękujemy i zachęcamy innych do zaangażowania się.

Skip to content