Projekt „Matematyczne Eksperymenty”

W Lotniczych Zakładach Naukowych we Wrocławiu realizowany jest projekt „Matematyczne eksperymenty – poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w Gminie Wrocław”. Projekt realizowany jest od 1 września 2017 roku do 30...
Skip to content