Uczniowie uczniom – projekt – wykład uczniów w języku polskim i angielskim o wybitnych lotnikach pt. ‘Bohaterowie przestworzy’ tym razem 8 marca 2019 w sali 70 na dwóch kolejnych lekcjach uczniowie klas 1at, 1ct, 1dt, 1et, 2bz i 3ct wysłuchali wykładu przygotowanego przez uczniów innych klas. 
Mikołaj Piekarski w języku angielskim zaprezentował osiągnięcia lotnicze Jadwigi Piłsudskiej,Janiny Antoniny Lewandowskiej i  Stanisława Skalskiego.
W języku polskim opowiadał Daniel Bącalski o Franciszku Żwirko i Stanisławie Wigurze, Jakub Teuerle o Janie Zumbachu i Jakub Wrzuszczak o Tadeuszu Wronie
Urszula Miśkowicz i Elżbieta Wójcicka

W dniu 8 marca 2019 wraz z klasami I et i II bs wysłuchałem prelekcji z okazji 100-lecia polskiego lotnictwa, przygotowanych przez uczniów naszej szkoły: Mikołaja Piekarskiego IVat, Daniela Bącalskiego IVdt, Jakuba Wrzuszczaka IIat i Jakuba Teuerle Iat. Uczniowie przedstawili dokonania polskich pilotów w okresie międzywojennym i podczas II wojny światowej. W kontekście Międzynarodowego Dnia Kobiet na szczególną uwagę zasługują wspomnienia o Janinie Lewandowskiej i Jadwidze Piłsudskiej. Prelekcja była bogato ilustrowana materiałem fotograficznym i rzetelna faktograficznie. Mikołaj Piekarski wygłosił wykład w nienagannym języku angielskim, a rozumienie tekstu przez słuchaczy sprawdzałem pytaniami kontrolnymi.

Dziękuję uczniom i przygotowującym wydarzenie paniom Urszuli Miśkowicz i Elżbiecie Wójcickiej, zachęcając kolejnych uczniów do prezentacji swoich pasji i umiejętności.

Andrzej Kołodziejczyk

Skip to content