W dniach 1-3.03.22 klasa 3 ct przeprowadziła szkolną debatę oksfordzką na temat wybudowania w Polsce elektrowni atomowej. Dyskusje oraz narady trwały w czasie zajęć w trzy kolejne dni. Stronami tejże debaty byli: inwestorzy, władze centralne, władze samorządowe, lokalna społeczność oraz środowisko ekologów czy Unii Europejskiej. Debata była podzielona na kilka etapów, w których inwestorzy przedstawili projekt elektrowni atomowej, władze centralne i samorządowe podtrzymywały ważność tych działań dla przyszłości kraju i regionu. Z drugiej strony grupa ekologów i mieszkańców aktywnie protestowała przeciwko wzniesieniu tej siłowni. Debata obfitowała w elementy budowania współpracy, tworzenia sojuszy oraz tworzenia i obrony swoich argumentów. Strony były solidnie przygotowane zarówno merytorycznie, jak i graficznie (plakaty, transparenty) do prezentowania swoich poglądów i zdania na temat planowanej inwestycji. Wielokrotnie można było być świadkiem podnoszenia kwestii, które nawet współcześnie w debacie publicznej są szeroko komentowane. Po kilku godzinach rozmów, niekiedy bardzo podbudowanych emocjami, wydany werdykt umożliwił budowę elektrowni pod wieloma kwestiami wynikającymi z uwag wszystkich stron debaty. Końcowym elementem wydarzenia było symboliczne „podpisanie dokumentów” realizacji inwestycji.

Zdjęcia i relacja przygotowała Joanna Matuszewska

Zapraszamy do galerii

Skip to content