Nauka bez granic, pod takim hasłem został zorganizowany tegoroczny – XX Dolnośląski Festiwal Nauki. Od lat festiwalowi przyświeca jeden cel, zafascynowanie dzieci i młodzieży nauką, nie tylko ścisłą. Młodzi adepci szkół wyższych wraz z pracownikami naukowymi wyszli poza mury swoich uczelni i poszli do szkół średnich i podstawowych. W ten sposób młodzież z naszej szkoły odbyła cykl warsztatów z chemii, biologii i fizyki. Może za kilka lat to oni będą tymi, którzy przyjdą do szkół opowiadać o pięknie, trudzie i ogromie nauki.

Skip to content