W dniu 1 marca uczniowie klasy 2ct uczestni­czyli w obchodach Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” na Cmentarzu Osobo­wickim.

Uczniowie wzięli udział w przemarszu do Kwa­ter Żołnierzy Wyklętych oraz w oficjalnej uro­czystości pod pomnikiem ofiar terroru komu­nistycznego.

W 2001 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pod­jął uchwałę, w której uznał zasługi organizacji i grup niepodległościowych, które po zakończe­niu II wojny światowej zdecydowały się na pod­jęcie nierównej walki o suwerenność i niepodle­głość Polski. W ten sposób oddano hołd poległym i pomordowanym oraz wszystkim więzionym

i prześladowanym członkom organizacji Wolność i Niezawisłość.

We Wrocławiu uroczystości zaczęły się już 28 lu­tego 2018r., spotkanie przy Kwaterach Żołnierzy Wyklętych, stawianiem zniczy na grobach boha­terów – Kwatery 81A i 120 na Cmentarzu Osobo­wickim oraz przedpremierowym pokazem filmu „Gurgacz”, o ks. Władysławie Gurgaczu, kapelanie żołnierzy II konspiracji w Pasażu Grunwaldzkim, zaś zakończyły się 8 marca 2018r. spotkaniem z Tadeuszem Płużańskim pt. „Żołnierze wyklęci w walce z komuną”, Civitas Christiana Wrocław. Do wspólnego udziału w uroczystościach zapra­szał mieszkańców Dolnego Śląska Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak.

Wydarzenie było współorganizowane przez Do­wódcę Garnizonu Wrocław gen. bryg. Wojciecha Lewickiego, oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej okręg dolnośląski.

Źródła:

https://www.wroclaw.pl/go/wydarzenia/inne/1260801-narodo­wy-dzien-pamieci-zolnierzy-wykletych-we-wroclawiu

http://wroclaw.gosc.pl/gal/pokaz/4534858.Narodowy-Dzien-Pamieci-Zolnierzy-Wykletych-2018-we-Wroclawiu/59#gt

Skip to content