W dniu 20 czerwca klasa 1 et odbyła lekcję geografii w terenie, a dokładnie w dolinie Widawy. Uczniowie przedstawili informacje wstępne dotyczące rzeki Widawy i jej miejsca w systemie rzecznym Polski. Klasa korzystając z map topograficznych i innych materiałów szukała pierwotnego biegu rzeki, rozpoznawała dominujące procesy w dolinie rzecznej, oznaczała roślinność rzeczną, rodzaj gleby. Uczniowie liczyli spadek podłużny rzeki i  na podstawie własnej obserwacji nazywali i określali genezę elementów doliny. Mimo doskwierającego upału lekcja przebiegła bardzo sprawnie.

Zdj. Marzena Kosiara

 

Skip to content