Za porozumieniem Pani Dyrektor Jolanty Mazurkiewicz-Kaczyńskiej oraz Opiekuna Prezydium SU, Pana Andrzeja Kołodziejczyka, dni 29,30,31 października br. będą dniami wolnymi od odpowiedzi ustnej oraz niezapowiedzianych kartkówek dla uczniów, którzy ubiorą się jak na zabawę Halloween. Uczniowie klas mundurowych, są w tych dniach zwolnieni z obowiązku noszenia munduru pod warunkiem, że ubiorą się zgodnie z konwencją Halloween.

Przewodniczący Prezydium SU Jakub Wrzuszczak

Skip to content