20. września 2018 r. odbyła się Konferencja dla szkół prowadzących Pion Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych. Konferencja obejmowała III sesje plenarne, podczas których poruszono bardzo wiele spraw dotyczących programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu „Edukacja wojskowa”, w ramach pilotażowego wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych. Wszyscy prelegenci zwracali uwagę jak ważna jest rola patriotyzmu oraz wychowanie fizyczne młodego człowieka, który chciałby związać swoje losy z wojskiem. W dalszej kolejności wskazywali na dyscyplinę, sposób noszenia umundurowania oraz sposób wyszkolenia kadeta klasy mundurowej, który jest również szkolony przez wykwalifikowanych instruktorów z wytypowanych do współpracy ze szkołami jednostek wojskowych. Pilotażowy program zakłada, że znaczna część objętych nim uczniów, którzy przejdą kwalifikację wojskową, zasili szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej lub po ukończeniu szkoły odbędzie skróconą służbę przygotowawczą. Planowana jest ona w lipcu i sierpniu każdego roku po zakończeniu nauki w szkole. Służba przygotowawcza jest przepustką do zawodowej służby wojskowej. Na najlepszych czekają uczelnie wojskowe.

Skip to content