12. czerwca 2018 roku w auli szkolnej miała miejsce konferencja podsumowująca roczne działania związane z projektem praktyk zagranicznych w ramach Programu Erasmus+. Koordynator projektu, Marek Prokopowicz, przedstawił i pokrótce omówił najważniejsze punkty działań, wskazał na mocne i słabe strony tegorocznych praktyk, jak również przedstawił wyniki ankiet, które uczniowie wypełniali przed i po praktyce – całość podsumowania została zamieszczona na stronie grup Erasmusa – https://www.facebook.com/groups/1487358058046960/?source_id=354151254597241.
Na konferencji przedstawiono też krótkie reminiscencje filmowe z odbytych praktyk, było trochę śmiechu i trochę nostalgii, następnie pani Dyrektor, Jolanta Mazurkiewicz-Kaczyńska wraz z Markiem Prokopowiczem wręczyli certyfikaty odbytych praktyk.
Konferencja zakończyła się drobnym poczęstunkiem i rozmowami w kuluarach.

Skip to content