KONKURS NA PI-PLAKAT oraz PI-PREZENTACJĘ 2022

Nauczyciele matematyki Lotniczych Zakładów Naukowych ogłaszają konkurs na Pi-plakat lub Pi-prezentację, czyli prace związane z Międzynarodowym Dniem Matematyki i jednocześnie Świętem
Liczby Pi, 14 marca.

REGULAMIN KONKURSU
1. Celem konkursu jest wyłonienie najbardziej kreatywnych prac, które przedstawią zastosowania liczby Pi. Prosimy o nieprzesyłanie prac, które stanowią jedynie wizualizacje graficzne zapisu cyfr rozwinięcia liczby Pi. W pracach wymagany jest element nawiązujący do zastosowań liczby Pi.
2. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkoły dowolnego poziomu, zgłoszenia przesyłają nauczycielom matematyki.
3. W konkursie mogą brać udział tylko oryginalne nigdzie nieopublikowane prace.
4. Zastrzegamy sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymogów regulaminu.
5. Praca nie może promować żadnej firmy, organizacji, partii politycznej lub oficjalnej grupy interesu poprzez, na przykład, wykorzystanie loga, marki lub wizerunku przedstawicieli korporacji, partii lub organizacji.
6. Praca nie może zawierać nagości, nieprzyzwoitych, obraźliwych lub niewłaściwych treści. Zgłoszone prace zostaną wstępnie ocenione przez organizatorów konkursu przed zamieszczeniem ich na wystawie prac i wyświetleniu prezentacji pokonkursowych na terenie Lotniczych Zakładów Naukowych.
7. Prace oceniać będą nauczyciele LZN oraz wszyscy zainteresowani poprzez głosowanie.

8. Przewiduje się przyznanie nagród za 5 plakatów, które uzyskają największą liczbę głosów.

9. Prace będą oceniane pod względem: treści merytorycznych, zgodności z tematyką, oryginalności potraktowania tematu, walorów estetycznych, walorów merytorycznych.
10. Prace należy dostarczyć nauczycielom matematyki do dnia 10 marca 2022 r.

11. Lista nagrodzonych prac zostanie podana nie później niż 18 marca 2022 r.
12. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją warunków powyższego regulaminu i zgodą na ich publikację.

Skip to content