W piątek, 14 stycznia 2022, odbyła się kolejna edycja konkursu recytatorskiego pt. „She – my flower” w oparciu o teksty „Małego księcia” Antoine’a de Saint-Exupéry’ego.  Prezentacja była oceniana pod względem poprawności językowej i wrażenia artystycznego.

Uczestniczki konkursu wykazały się nie tylko kompetencjami językowymi, ale też interpretacyjnymi. Wszystkim uczestniczkom gratulujemy i mamy nadzieję, że będą jeszcze bardziej starały się pogłębić swoje umiejętności językowe.

Wyniki konkursu:

I miejce Jagoda Klajn         2at

II miejsce Maja Marczenko     4ct

III miejsce  Gloria Pustizzi  1dt

Dziękuję uczestnikom za przygotowanie się i udział w tym przedsięwzięciu i Pani Joannie Zielińskiej za współpracę w jego organizacji.

Elżbieta Wójcicka

Krótka relacja fotograficzna

Skip to content