W poprzednich tygodniach uczniowie klas: 3 dt i 3 ct uczestniczyli w warsztatach: „Od projektu do znaku pocztowego” w Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu zorganizowanych w ramach projektu „ Szkoła w mieście”. Zajęcia te pozwoliły zapoznać się z historią polskiej i światowej poczty, sposobami przesyłania informacji, urządzeniami wykorzystywanymi do transportu towarów jak i osób. Warsztaty pozwoliły klasie logistycznej jak i obsłudze portów i terminali spojrzeć inaczej na rozwój światowego transportu i komunikacji. Zajęcia zakończyły się grą dydaktyczną. Na zdjęciach uczniowie podczas warsztatów, zwiedzania wystawy i gry.

Skip to content