21. kwietnia 2016 roku, braliśmy udział w koncercie „Piękna nasza Polska cała” w wykonaniu solistów, baletu, chóru Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”, której towarzyszyła orkiestra Zespołu pod batutą Jacka Bonieckiego. Spotkanie prowadziła Agnieszka Rogowska-Micek. Zgromadzona młodzież odbyła podróż przez regiony naszego kraju i poznała niewielki fragment pięknego folkloru polskiego, o którym wiemy tak wiele dzięki wieloletniej pracy etnografa, folklorysty i kompozytora XIX-wiecznego – Oskara Kolberga. To dzięki jego pracy wiemy o tym, kto i gdzie miał wpływ naszą kulturę. Zespół Mazowsze im. Tadeusza Sygietyńskiego od 65 lat upowszechnia, nie tylko w Polsce, naszą kulturę.

Skip to content