Międzynarodowy Dzień Tolerancji miał miejsce 16 listopada 2015 roku. To święto obchodzi się co roku od 1995 roku począwszy. Celem tego święta jest:

– szerzenie zasad tolerancji i poszanowania godności drugiego człowieka

– zwrócenie uwagi na problem tolerancji.

W ramach projektu uczniowie – wolontariusze przeprowadzili w szkole ankietę dotyczącą tolerancji. To, że tolerancja jest przejawem szacunku dla wolności innych ludzi, ich sposobu myślenia, kultury czy wiary wiemy wszyscy – pytanie raczej należy postawić – czy wszyscy stosujemy się do tej zasady. Akceptować, być wyrozumiałym, szanować, być wrażliwym na drugiego człowieka – to powinno cechować każdego z nas.

Skip to content