Inauguracja roku szkolnego 2015/2016

1 września br. w świetlicy szkolnej miała miejsce inauguracja roku szkolnego 2015 – 2016, gdzie przybyli uczniowie, ich rodzice, opiekunowie oraz grono pedagogiczne. Uroczystości rozpoczęły się od wprowadzenia sztandaru Centrum Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych...

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015

26 czerwca 2015 roku w świetlicy LZN odbył się apel podsumowujący cały rok szkolny 2014/2015. Podczas apelu Dyrektor Szkoły – Jolanta Mazurkiewicz-Kaczyńska wręczyła świadectwa z wyróżnieniem uczniom osiągającym najlepsze wyniki w nauce oraz przedstawiła kandydata do...

Ślubowanie klas mundurowych

Mundur zobowiązuje! Tego niewątpliwie dowiedzieli się uczniowie klasy logistycznej z innowacją pedagogiczną „Służba w Wojsku”, czyli w skrócie klasy mundurowej, którzy w Lotniczych Zakładach Naukowych, w obecności pani dyrektor Jolanty Mazurkiewicz-Kaczyńskiej,...

Zajęcia na poligonie

W dniach 16-20 czerwca 2015 uczniowie klas pierwszych – technik logistyk z innowacją pedagogiczną „Służba w Wojsku” mogli sprawdzić swoje umiejętności i zdobyć nowe doświadczenie zawodowe na poligonie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we...

Nagroda Ministra Gospodarki dla LZN-u

Nagroda Ministra Gospodarki dla Lotniczych Zakładów Naukowych za szczególne osiągnięcia w promowaniu i realizacji szkolenia zawodowego oraz efektywną współpracę z pracodawcami w procesie kształcenia i wychowania młodzieży, zgodnie z oczekiwaniami lokalnego rynku pracy...
Skip to content