Tuż przed przerwą świąteczną dokonaliśmy podsumowania z działań podjętych w I semestrze, a było ich dużo. Za wszelkie zaangażowanie, tak uczniów, jak i nauczycieli serdecznie dziękujemy, jednocześnie prosząc – nie poprzestawajcie na tym. To właśnie wasza aktywność, pomysłowość i talenty są elementem tego sukcesu.

W ciągu tego pierwszego semestru odbyło się kilkanaście konkursów: przedmiotowych, językowych. Młodzież wzięła udział w olimpiadach i konkursach międzyszkolnych. Podjęliśmy rywalizację z piłce ręcznej, piłce nożnej i siatkówce. Uczniowie klas mundurowych wzięli udział w zawodach proobronnych Dolnego Śląska. Wielu z Was zaangażowało się w działalność wolontariacką, gdzie nie tylko dzieliliście się swoim sercem, ale też umilaliście chwile pięknym słowem i piosenką. Dziękujemy wszystkim związanym z gazetką szkolną Ostrym Piórem i kołem fotograficznym, to dzięki Wam wydarzenia szkolne znalazły swoje uwiecznienie w słowie i obrazie.

Szczególne podziękowania składamy wszystkim, którzy zaangażowali się w akcję „Zostań dawcą szpiku” – świadomość, że nasza krew może pomóc innym jest nader ważna.

Serdecznie dziękujemy wszystkich uczniom biorącym udział w przedstawieniach, uroczystościach rocznicowych, szkolnych i pozaszkolnych. Dziękujemy wszystkim, na których zaangażowanie mogliśmy liczyć.

Skip to content