15 maja 2019 roku, w auli szkolnej – odbyło się podsumowanie praktyk zagranicznych zorganizowanych w ramach programu Erasmus+. Projekt „Europa dla LZN III” rozpoczął się rok wcześniej. Przez cały I semestr roku szkolnego 2018/2019 młodzież miała zajęcia językowe, kulturowe i z pierwszej pomocy. Same praktyki odbyły się na przełomie marca i kwietnia. Część młodzieży przebywała w Hiszpanii, część miała praktyki na Malcie. Sam fakt praktyk zagranicznych, kontakt z żywym językiem oraz kulturą danego kraju to wartość dodana.
Na spotkaniu, koordynator, Matek Prokopowicz, przedstawił wstępne analizy oceny tegorocznych praktyk – jest kilka plusów, ale jest też parę rzeczy do poprawienia. Na spotkaniu głos zabrała też pani dyrektor Jolanta Mazurkiewicz-Kaczyńska, miała ona nadzieję, że odbyte praktyki przyniosą korzyść wszystkim, którzy w nich uczestniczyli.
Zebrani mogli też obejrzeć krótkie prezentacje przygotowane przez uczennice, Alę i Roksanę. Na zakończenie Marek Prokopowicz i Magdalena Kuśmierska wręczyli uczestnikom praktyk certyfikaty potwierdzające ich udział w tegorocznych praktykach zagranicznych.

Skip to content