Projekt „Europejskie Praktyki Zawodowe dla uczniów LZN II” dobiegł końca. Realizowany w Lotniczych Zakładach Naukowych umożliwił wyjazd 42 uczniom na praktyki zagraniczne do Evory i Bolonii. Firmy zagraniczne przyjęły naszych uczniów bardzo serdecznie, umożliwiając im realizację praktycznych zadań na konkretnych stanowiskach pracy. Przez 4 tygodnie nasi praktykanci mieli też sposobność doskonalenia swoich umiejętności językowych, interpersonalnych i współpracy w grupie.
Odbyta praktyka umożliwiła uczniom skonfrontowanie wiedzy i umiejętności z wymaganiami stawianymi przez zagranicznych pracodawców, poznanie portugalskiej i włoskiej kultury pracy, co w dobie globalizacji jest dodatkowym atutem przyszłego pracownika lub pracodawcy. Czas wolny, po pracy lub przed nią, przeznaczony był na rozwój kulturalny. Grupa z Portugalii zwiedziła Lizbonę, Alvieto i oczywiście Évorę, miasto w którym odbywali praktykę. Natomiast Grupa z Włoch była w Wronie, Wenecji i Florencji.

23 maja 2016 roku odbyło się spotkanie, na którym podsumowano całoroczny projekt. Na spotkanie przybyli zaproszeni goście, Jolanta Bednarska, która odpowiada za realizacje projektów unijnych we Wrocławiu, Barbara Ostroróg, wiceprezes Stowarzyszenia Absolwentów…, koordynator projektu Marek Prokopowicz i oczywiście uczniowie, ich rodziny i nauczyciele, którzy opiekowali się nimi w trakcie wyjazdu.

Wszystkich przybyłych, jako gospodarz spotkania powitała dyrektor LZN, Jolanta Mazurkiewicz-Kaczyńska, następnie przekazała prowadzenie spotkania Markowi Prokopowiczowi, który podsumował projekt. Przybyłym uczniom wręczono certyfikaty potwierdzające odbycie praktyk i nabytych umiejętności.

Z tego miejsca pragniemy podziękować Wszystkim za włożony trud i wysiłek w realizację tegorocznego projektu, pani Dyrektor Jolancie Mazurkiewicz-Kaczyńskiej, pani Jolancie Bednarskiej z Departamentu Edukacji,  koordynatorowi Markowi Prokopowiczowi, kierownikowi do spraw praktyk Magdalenie Kuśmierskiej. Dziękujemy nauczycielom za życzliwość, duchowe wsparcie  i opiekę w trakcie realizacji projektu. Nie sposób nie wspomnieć o samych Uczniach – którzy zdobyli uznanie pracodawców swoją kulturą osobistą i zaangażowaniem w powierzane im zadania.

Skip to content