W dniu 8.06.2022 r. w auli szkoły odbyła się konferencja podsumowująca tegoroczne projekty praktyk zagranicznych „Europa dla LZN V” i „Europa dla LZN VI”, realizowanych w ramach programu Erasmus+.

Konferencję rozpoczęła Dyrektor szkoły, Jolanta Mazurkiewicz-Kaczyńska, witając wszystkich przybyłych do auli, uczniów, nauczycieli-opiekunów oraz osoby odpowiedzialne za realizację projektu. W trakcie spotkania koordynator, Marek Prokopowicz, omówił poszczególne etapy realizacji projektu. Natomiast stażyści za pomocą prezentacji multimedialnych pokazali między innymi miejsca, gdzie odbywali praktyki, a także omówili zakres swoich obowiązków i zdobyte umiejętności. Na uwagę zwłaszcza zasługiwała prezentacja wygłoszona przez Krzysztofa Ostrowskiego, którą wspólnie wykonali uczniowie z klasy 3bt.

Spotkanie zakończyło się podziękowaniem wszystkim osobom zaangażowanym w realizację przedsięwzięcia oraz rozdaniem uczniom certyfikatów potwierdzających udział w projekcie.

  1. Film podsumowujący projekt „Europa dla LN V”
  2. Film podsumowujący projekt „Europa dla LZN VI”
  3. Raport z praktyk „Europa dla LZN V”
  4. Raport z praktyk „Europa dla LZN VI”

Skip to content