W wyniku wyborów, które odbyły się w naszej szkole, radnymi Młodzieżowej Rady Miasta Wrocławia zostali pierwszoklasiści: Jakub Spytek z Idt i Mateusz Stelmach z Ibt.

Radni wzięli udział w sesji inauguracyjne rady i złożyli ślubowanie.

Gratulujemy i liczymy na dobrą współpracę radnych z uczniami szkoły, aktywność     w radzie i życzymy owocnej działalności!

Skip to content