REKRUTACJA 2022/23

UZUPEŁNIAJĄCA

Klasa 1 ct technik logistyk – oddział przygotowania wojskowego w Technikum Nr 6 w Lotniczych Zakładach Naukowych

  • Przedmioty punktowane ze świadectwa: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, geografia;
  • Przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia;
  • Język obcy kontynuowany: język angielski.

Próba sprawności fizycznej: 08.08.2022 r. o godz. 9.00

Dokumenty do pobrania:
Skip to content