Tradycji stało się zadość – 14. Listopada 2019 roku na placu apelowym LZN rozbrzmiało uroczyste ,,Ślubujemy!” – uczniowie klas pierwszych zostali oficjalnie włączeni do braci uczniowskiej Lotniczych Zakładów Naukowych. W uroczystości brała udział cała społeczność szkoły oraz bardzo liczna grupa rodziców, znajomych i przyjaciół uczniów klas pierwszych.

Uroczystości rozpoczęły się wprowadzeniem Pocztu Sztandarowego, wszyscy odśpiewali hymn narodowy, a następnie pierwszoklasiści złożyli przyrzeczenie, m.in. uczciwie spełniać obowiązki uczniowskie, szanować tradycję szkoły i dbać o jej dobre imię, być koleżeńskim, prawdomównym i wrażliwym na wszelkie  przejawy agresji i nietolerancji.
Po ceremonii ślubowania głos zabrała dyrektor LZN  – pani Jolanta Mazurkiewicz-Kaczyńska  gratulując zebranym wyboru szkoły oraz życząc wszystkim wielu sukcesów w zdobywaniu wiedzy i kształtowaniu własnej osobowości.

Życzenia młodzieży złożyła też Wiceprezes Stowarzyszenia LZN, pani Barbara Ostroróg.

Punktem kulminacyjnym uroczystości był pokaz musztry wojskowej  prowadzonej przez kadeta Jakuba Wiącka, ucznia klasy 3 ct.

Zdjęcia: Paweł Kowalczyk /1dt/, Artur Stanek /2at/, Piotr Orzeł /4dt/, Tomasz Ścisło /4dt/.

Skip to content