28 stycznia 2016, w ramach realizacji kolejnego etapu szkolnego projektu na temat tolerancji, gościliśmy w naszej szkole Pana Jerzego Kichlera  wybitnego działacza społeczności żydowskiej w Polsce, inicjatora i współtwórcę niezwykłego przedsięwzięcia kulturowego – „Dzielnicy Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań we Wrocławiu”. Jego głównym celem jest propagowanie idei dialogu miedzy religiami. Temu celowi służy „ścieżka kulturowa”, która  łączy – synagogę Pod Białym Bocianem, cerkiew prawosławną, kościół katolicki i  kościół ewangelicko-augsburski.

Pan Jerzy Kichler wygłosił wykład  na temat tolerancji i podjął dyskusję na ten temat z uczniami. To spotkanie było kształcącym doświadczeniem dla zebranej szkolnej społeczności, gdyż uczniowie mogli przedstawić swoje wątpliwości, jak też wysłuchać opinii osoby spoza środowiska szkolnego.

Zapraszamy do fotogalerii.

Autor: Elżbieta Wójcicka

Skip to content