Ostatnie wydarzenia nie są obojętne młodzieży, dlatego też dziki staraniom Witolda Wenzla w marcu odbyło się spotkanie z prof. Grzegorzem Hryciukem, historykiem, specjalizującym się w historii Europy Wschodniej, historii najnowszej, historii politycznej XX w., historii Polski i powszechnej XX w. oraz w stosunkach polsko-ukraińskich w XX w.. W dniach 4 i 9 marca 2022 roku uczniowie klas – 3atp; 4at; 1ct; 2ct, 4bt i 4dt mogli wysłuchać wykładu na temat relacji ukraińsko-rosyjskich i wojnie, która ma miejsce za naszą wschodnią granicą, mieli też możliwość porozmawiania z profesorem i rozwiana swoich wątpliwości.

Komentarz uczniów ze spotkania z profesorem Hryciukiem:

„Wykład profesora Hryciuka na temat sytuacji w Ukrainie, który odbył się 04.03.2022 r. Został zorganizowany z powodu wybuchu wojny ukraińsko-rosyjskiej. Na wstępie profesor omówił sytuację polityczną przed wybuchem konfliktu, w tym przejęcie przez Rosję Krymu i utworzeniu przez nich republik separatystycznych. Następnie przeszliśmy do tematu dotychczasowych i przyszłych skutków konfliktu, jakie odczujemy jako obywatele Rzeczypospolitej Polskiej.

Niestety zabrakło czasu na omówienie działań wojennych i sił stron walczących. Wykład był przydatny dla osób, które nie interesowały się wcześniej tematem. Naszym zdaniem wykład poruszył ważną sprawę, jaką jest konflikt zbrojny tak blisko naszej ojczyzny. Popieramy inicjatywę takich spotkań, lecz uważamy, że powinny być one dłuższe, by szczegółowo omówić sprawę i podzielić się swoimi opiniami.”

Jakub Teuerle i Rafał Mąka

Skip to content