Tuż przed feriami pojechaliśmy wraz ze stowarzyszeniem Odra -Niemen na Litwę. Wzięliśmy udział w akcji Rodacy Bohaterom. Wraz ze stowarzyszeniem dostarczaliśmy paczki mieszkającym na Kresach Polakom, którzy zasłużyli się dla swojej ojczyzny. Tyle z oficjalnego przekazu.
Na Kresach poczuliśmy dumę ze swojego pochodzenia. Wszyscy przyjmowali nas z otwartymi ramionami, jako gości z ukochanej ojczyzny. Wszędzie towarzyszyły nam ogromne emocje, łzy też się polały…te współodczuwające ludzką niedolę i dzielące wspólną tęsknotę za Polską. Słyszeliśmy niejednokrotnie, że nie przywieźliśmy paczek z podstawowymi artykułami, ale przywieźliśmy ze sobą serce, dobro i pamięć, przywieźliśmy Polskę.
Na Kresach nasi rodacy są ambasadorami polskości. Kultywują kulturę, tradycje, pielęgnują to, co gwarantuje tożsamość narodową. Spotkania z nimi bardzo nas ubogaciły, uzmysłowiły, jak ważny jest patriotyzm, że Ojczyzną to Dom, wspólne Dobro, a jej miejsce jest nie tylko na mapie, ale przede wszystkim w sercu każdego z nas.

Zapraszamy do fotorelacji

Skip to content