Rozpoczęcie nauki podzielono na dwie tury, część uczniów powitała szkolne mury już o godz. 8.00.

Inaugurację rozpoczęto od wprowadzenia pocztu sztandarowego, odśpiewania hymnu oraz przedstawienia zaproszonych gości.

Uczniów klas drugich, trzecich i czwartych przywitała  dyrektor Lotniczych Zakładów Naukowych Jolanta Mazurkiewicz-Kaczyńska, która wyraziła przekonanie, że szkoła to nie tylko miejsce zdobywania wiedzy, to także miejsce kształtowania postaw i poglądów, a także miejsce, gdzie zawiązują się długoletnie znajomości i przyjaźnie.

Pani dyrektor życzyła młodzieży, by stawiali sobie wysoko poprzeczkę, a dzięki niej osiągną sukces, będą mieli szansę poznać siebie, a także będą mieli okazję kształtowania w sobie koleżeństwa, szacunku i wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka.

W Inauguracji roku szkolnego 2022/2023 uczestniczyli przedstawiciele władz miasta, Prezydent Miasta Wrocławia Jacek Sutryk, Dyrektor Departamentu Edukacji Jarosław Delewski, Dyrektor Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Ewa Szczęch, Radni Miasta Wrocławia, przedstawiciele Związków Zawodowych, a także przedstawiciele zakładów i organizacji ściśle współpracujących ze szkołą, m.in. Collins Aerospace, Wojskowe Centrum Rekrutacji, Stowarzyszenie Ansolwentów… LZN.

W przemówieniu Prezydent Jacek Sutryk powiedział: „Są też roczniki, które po kilku latach będą ją kończyć, zdawać maturę i realizować dalsze plany. Mam nadzieję, że będziecie to miejsce dobrze wspominać. Szkoła to w naszym życiu zawsze szczególny czas.”

Po części artystycznej, zaproszeni goście, zwiedzili szkołę i wyremontowaną część warsztatów, która stanowi bazę do kształcenia zawodowego.

Druga tura uroczystości odbyła się o godzinie 10.00 i uczestniczyli w niej uczniowie klas pierwszych.  Dyrektor szkoły przywitała przybyłych pierwszoklasistów, pogratulowała młodym ludziom wyboru szkoły i życzyła im samych sukcesów. Po krótkim przemówieniu miało miejsce przedstawienie wychowawców klas oraz zebranych w auli nauczycieli. Następnie klasy pod opieką swoich wychowawców udali się na rekonesans szkoły.

W nowym roku szkolnym życzymy wszystkim Uczniom, Nauczycielom i Rodzicom, Opiekunom wielu sukcesów.

Skip to content