26 czerwca 2015 roku w świetlicy LZN odbył się apel podsumowujący cały rok szkolny 2014/2015. Podczas apelu Dyrektor Szkoły – Jolanta Mazurkiewicz-Kaczyńska wręczyła świadectwa z wyróżnieniem uczniom osiągającym najlepsze wyniki w nauce oraz przedstawiła kandydata do stypendium ministra – Jagodę Czopek. Pani Dyrektor złożyła podziękowania nauczycielom za trud włożony w pracę dydaktyczno-wychowawczą, rodzicom za owocną współpracę, a uczniom życzyła dalszych sukcesów w nauce oraz wspaniałych, bezpiecznych wakacji. W imieniu swoim, kolegów – nauczycieli i uczniów pani dyrektor wręczyła statuetkę dwupłatowca – Januszowi Boczniewiczowi z podziękowaniem za 45 lat pracy dydaktycznej i wychowawczej. Nagród, dyplomów, wyróżnień było wiele, gdyż zaangażowanie młodzieży też było olbrzymie – wszystkim dziękujemy za całoroczną pracę, wysiłek, spontaniczność, chcenie i bycie sobą.
Podziękowania za owocną współpracę ze szkołą podziękowała pani dyrektor wiceprezes Stowarzyszenia Barbara Ostroróg, młodzieży zaś życzyła udanych, słonecznych wakacji i szczęśliwych powrotów do domu. Potem głos zabrał absolwent LZN, ojciec Mariusz Szczepański, misjonarz w Ekwadorze – przypomniał on miniony czas, zachęcił do samorozwoju, a na chwilę obecną życzył wspaniałego wypoczynku, bycia w ciekawych miejscach i spotkania interesujących ludzi.
Uroczystość uatrakcyjniły występy uczniów z zespoły WiktoriaNie. Następnie uczniowie wraz z wychowawcami udali się do swoich klas, gdzie wychowawcy rozdali pozostałe świadectwa.

Skip to content