Dnia 17 kwietnia 2018r., grupy uczniów z klas 1at, 2at, 3at, 4at i 2bt, uczestniczyły w wycieczce zawodoznawczej do Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr2 w Bydgoszczy. Wyjazdowi towarzyszyła piękna pogoda, wyśmienite humory i wspaniała atmosfera. Uczniowie, w sumie 45 osób, zwiedzili wszystkie hangary WZL Nr2 oraz mieli możliwość zapoznania się z technologią i procedurami przeglądów, napraw, remontów i modernizacji samolotów myśliwskich MiG29, Su27 i transportowych CASA, Herkules, używanych obecnie przez siły powietrzne RP oraz kilku innych maszyn cywilnych. Mieliśmy możliwość zapoznania się z ciekawymi, nowoczesnymi technologiami takimi jak: cięcie metali wodą, obróbka skrawaniem na obrabiarkach CNC, obróbka plastyczna blach, galwaniczne pokrycia antykorozyjne, technologia utwardzania powierzchniowego przez tzw. kulkowanie, usuwanie starych i nakładanie nowych powłok lakierniczych i wiele innych. Na wszystkie pytania, również te dotyczące podjęcia pracy w WZL Nr2, kontynuowania nauki, warunków pracy i wynagrodzenia, zamieszkania, szczegółowo odpowiadał nasz przewodnik Pan dyrektor ds. produkcji Jędrzej Kowalczewski. W wyjeździe uczestniczyli również wychowawcy i opiekunowie: p. J. Madej, Z. Banachowicz i W. Osękowski. Ciekawy wyjazd sprawił, że cała grupa zgodnie wyraziła ochotę na kolejne wyjazdy zawodoznawcze, do Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie i do Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr1 w Łodzi.

Wacław Osękowski

Skip to content