W poniedziałek 22.11.2021 rozpoczęła się wymiana polsko – niemiecka z miastem Osterholz Scharmbeck. Projekt poświęcony jest żydowskim miejscom pamięci. W ramach projektu finansowanego przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży /PNWM/, której celem jest m.in. wspieranie spotkań i współpracy młodych Polaków i Niemców.

PNWM pozwala rozwijać różnorodne zainteresowania młodzieży, dzięki wzajemnym kontaktom można budować wzajemne zrozumienie i poznawanie się obu narodów, jednocześnie można pogłębiać swoją wiedzę historyczną, kulturalną, a także rozwijać swoje kompetencje językowe.

C.d. relacji nastąpi.

Fotorelacja z minionych dwóch dni.

Skip to content