W dniu 30 maja 2016 roku Dyrektor Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie gen. bryg. (R) pil. inż. Ryszard Hać i Jacek Zagożdżon gościli w Lotniczych Zakładach Naukowych. Dzięki uprzejmości Dyrektora Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie udostępniło wystawę poświęconą niezwykłemu człowiekowi, pilotowi Stanisławowi Skalskiemu. Warto nadmienić, że Dyrektorowi Muzeum dzień wcześniej wręczono “Złotą Lotkę 2016” podczas uroczystości w Domu Kosmonauta we Wrocławiu, której gośćmi była tez dyrektor LZN Jolanta Mazurkiewicz-Kaczyńska, na której ręce wręczono “Błękitne Skrzydła” przyznane przyznane za 70 lat działalności edukacyjnej  i przedstawiciel Stowarzyszenia LZN, Barbara Ostroróg.

Goście spotkali się z młodzieżą, zwiedzili pracownie zawodowe, w tym pracownię lotniczą. Liczymy, że jest to początek długiej współpracy między Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, Lotniczymi Zakładami Naukowymi i Stowarzyszeniem Absolwentów…

Skip to content